Filmati: 47 lokalità jintrebħu mill-PL; 19 mill-PN; 2 indeċiżi

22.06  Intant illum, fit-tielet ġurnata tal-għadd tal-voti, il-Partit Laburista rebaħ 15 il-Kunsill Lokali: fl-Isla, fil-Birgu, fil-Furjana, fix-Xgħajra, il-Qala, L-Imtarfa, Ħal Kirkop, Il-Gżira, Ħal Safi, Il-Ħamrun, Is-Siġġiewi, Il-Mosta, Santa Luċija, Ħal Luqa u Ħal Qormi. Il-Partit Nazzjonalista rebaħ 7 Kunsilli Lokali: f’San Lawrenz, Il-Munxar, Ta’ Kerċem, Ħal Għargħur, Ħal Qormi, In-Naxxar u Ħ’Attard. Il-Kunsill Lokali taż-Żebbuġ għadu jrid jiġi deċiż.

22.01 Matul dawn it-tliet ijiem ta’ għadd tal-voti, 47 Kunsill Lokali intrebaħ mill-PL, filwaqt li 19 intrebħu mill-PN. Intant hemm żewġ Kunsilli Lokali li għadhom iridu jiġu deċiżi. Dan ifisser li kien hemm total ta’ 268 Kunsillier elett mill-Partit Laburista, 192 mill-Partit Nazzjonalista u erba’ Independenti.

21.49 Ir-riżultati issa nħarġu kollha. Il-Pulizija jaslu fit-tmiem ta’ xogħolhom.

Christoph Schwaiger

21.37 Ħ’Attard – 3 PL; 6 PN

Eletti: John Bonnici (PL), Helen Caruana (PL), Victor Galea (PL), Remigio Bartolo (PN), Silvio Brincat (PN), Stefan Cordina (PN), Alexander Louis Mangion (PN), Giorgio Mario Schembri (PN).

Sindku: Stefan Cordina (PN)

21.36  Ħal Qormi – 7 PL; 4 PN

Eletti: Daniel Ablett (PL), Donnha Barbara (PL), Martina Grech (PL), Sean Meli Apap (PL)
Josef Christian Masini Vento (PL),  Marvin Zammit (PL), Jerome Caruana Cilia (PN), Carmelo Cuschieri (PN), George Muscat (PN), Ralph Puli (PN).

Sindku: Renald Falzon (PL)

21.34  In-Naxxar – 4 PL; 5 PN

Eletti:  Stephen Abela (PL), Ivan Gaffiero (PL),Noel Gatt (PL), Marlon Brincat (PL), Mary Anne Cuomo (PN), Christopher Deguara (PN), Mark Anthony Deguara (PN), Joseph Spiteri (PN).

Sindku: Anne Marie Muscat Fenech Adami (PN)

21.32  Is-Swieqi – 2 PL; 7 PN

Eletti:  Alexander Chetcuti (PL), Matthew Bonello (PL), Mary Anne Abela (PN), Paul Fenech (PN), Noel Muscat (PN), Anne Pisani (PN), Edgar Rossignaud (PN), Rowena Scicluna (PN), Teresa Valentino (PN).

Sindku: Noel Muscat (PN)

21.30 Ħal Luqa – 5 PL; 2 PN

Eletti: John Schembri (PL), Donald Cassar (PL), Eric CamiLleri (PL), Kearon Bruno (PL), Frederick Aquilina (PN), Victor Caruana (PN), Lucia Massa (PL)

Sindku: John Schembri (PL)

21.28  Ħal Għargħur – 2 PL; 3PN

Eletti: Abraham Aquilina (PN), Christopher Fenech (PL), Helen Gauchi (PN), Marllena Galea (PN), Carl Grech (PL)

Sindku: Abraham Aquilina (PN)

21.10 Santa Luċija – 4 PL; 1 PN

Eletti:  Kylie D’amato (PL), Terrence Ellul (PL), Frederick Cutajar (PL), Charmaine St John (PL), Liam Sciberras (PN).

Sindku: Charmaine St John (PL)

20:56 Il-Mosta – 7 PL; 6 PN

Eletti:  Keith Cassar (PN), Romilda Baldacchino Zarb (PL), Christopher Grech (PL), Francis Deguara (PN), Rachel Abela (PL), Shirley Abela (PL), Aiken Zerafa (PN), Maria Pia Bonnici (PL), Mario Victor Camilleri (PL), Joseph Edward Howard (PL), Mikhail Micallef (PN).

Sindku: Romilda Baldacchino Zarb (PL)

20:48 Il-Mosta u s-Siġġiewi jintrebħu mill-PL. Din hija l-ewwel darba li l-PL rebaħ is-Siġġiewi.

Is-Siġġiewi – 4 PL; 3 PN

Eletti: Alessia Psaila Zammit (PN), Borg Julian (PN), Sant Kurstein (PL), Haber Rodianne (PL), Grech Dominic (PL), Farrugia Adrian (PL), Farrugia Francine (PN).

Sindku: Kurstein Sant (PL)

20:48 Il-Ħamrun – 5 PL; 2 PN

Eletti: Christian Sammut (PL), Efrem Buttigieg (PN), Vincent Bonello (PL),  Jurgen Carl Grixti (PL), Carmen Borg (PL), Marie-Louise Portelli (PN), Cynthia Tomasuolo (PL).

Sindku: Christian Sammut (PL)

20.18  Ħal Safi – 3 PL; 2 PN

Eletti:  Janice Azzopardi (PL), Francis Callus (PL), Johan Mula (PL), Publio Abdilla (PN), Joanna Abdilla (PN).

Sindku: Johan Mula (PL)

 

20.00 Il-Gżira – 5 PL; 4 PN

Eletti: Conrad Borg Manchè (PL), Neville Chetcuti (PL), Ralph Mangion (PL), Alexander Zammit (PL), Ian Buhagiar (PL), Jessica Borg (PN), Jeremy Cardona (PN), Hugh Caruana (PN), Shaun Farrugia (PN).

Sindku: Conrad Borg Manchè (PL)

19.56  Ħal Kirkop – 3 PL; 2 PN

Eletti: Terence Agius (PL), Ritienne Caruana (PL), Joseph Schembri (PL), John Luke Cassar (PN), Cody Galea (PN).

Sindku: Terence Agius (PL)

19.54  L-Imtarfa – 3 PL; 2 PN

Eletti:  Daniel John Attard (PL), Kyle Mifsud (PL), Marica Sammut Dimech (PL), Simon-Paul Fenech (PN), Anthony Mifsud (PN).

Sindku: Daniel John Attard (PL)

19.50 Il-Qala – 3 PL; 2 PN

Eletti:  Paul Buttigieg (PL), Joseph Buttigieg (PL), John Cefai (PL), Karl Buttigieg (PN), Valerie Cassar Mejlak (PN).

Sindku: Paul Buttigieg (PL)

19.45  Iż-Żebbuġ – 2 PL; 2 PN; 1 Indipendenti

Eletti:  Nicky Saliba (Indipendenti), Horatio Vella (Indipendenti), Marlene Cini (PL), Sandra Grech (PL), Daniel Cordina (PN), Baskal Saliba (PN).

Sindku: Mhux deċiż

Christoph Schwaiger

19.29  Ix-Xgħajra – 4 PL; 1 PN

Eletti: Neil Attard (PL), Raymond Camilleri (PL), Rosabelle Pulis (PL), Anthony Valvo (PL), Mary Doris Borg (PN).

Sindku: Neil Attard (PL)

19.24  Scan Operators jiġu mitluba jibqgħu f’posthom.

Christoph Schwaiger

19.18  Il-Furjana – 3 PL; 2 PN

Eletti: Vincent Borg (PL), Gail Demanuele (PL), Davina Sammut (PL), James Aaron Ellul (PN), Justine Palmier (PN).

Sindku: Davina Sammut (PL)

19.15  Il-Birgu – 4 PL; 1 PN

Eletti:  John Boxall (PL), Christopher Cassar (PL), Trevor Mizzi (PL), Jason Vincent Portelli (PL), Anthony Gellel (PN).

Sindku: John Boxall (PL)

19.10  Il-kommossjoni fis-sala tal-għadd tal-voti ma tonqosx.

19.00  L-Isla – 4 PL; 1 PN

Eletti:  Joeline Attard (PL),  Anthony Bonavia (PL),  Corinne Buhagiar (PL),  Clive Pulis (PL),  Malcolm Gatt (PN).

Sindku: Clive Pulis (PL)

Christoph Schwaiger

18.52  Ta’ Kerċem – 2 PL; 3 PN

Eletti: Mario Azzopardi (PN), Pawlu Mizzi (PN), Morace Vella (PN), Frankie Attard (PL), Elvin Grech (PL).

Sindku: Mario Azzopardi (PN)

18.43  Il-Munxar – 2 PL; 3 PN

Eletti:  Sonja Abela (PL), Joseph Cauchi (PL), Mark Anthony Busuttil (PN), Carmela Parnis (PN), Damien Christ Spiteri (PN).

Sindku: Damien Christ Spiteri (PN)

Dan il-Kunsill Lokali kien qabel tal-Partit Laburista.

18.27  San Lawrenz – 1 PL; 4 PN

Eletti:  George Paul Camilleri (PL), Joseph Michael Cauchi (PN), Anthony Formosa (PN), Noel Formosa (PN), Carmela Grima (PN).

Sindku: Noel Formosa (PN)

Christoph Schwaiger

18.20  L-MEP tal-Partit Nazzjonalista Roberta Metsola tasal fis-sala tal-għadd tal-voti fejn tidher titkellem ma’ bosta persuni preżenti.

18.10  Jisħnu l-irjus fis-sala tal-għadd tal-voti hekk kif ġlieda bejn xi persuni ġibdet l-attenzjoni ta’ kulħadd. Għadd ta’ Pulizija jidhru li qed jippruvaw jikkalmaw is-sitwazzjoni.

18.06  Tqum ftit tensjoni wkoll waqt l-għadd tal-voti tal-Kunsill Lokali tal-Mosta. Pulizija jidher jipprova jikkalma xi persuni.

18.01  L-ambjent tal-għadd tal-voti minn wara l-perspex.

Christoph Schwaiger

17.57  Tqum kommossjoni waqt l-għadd tal-voti tal-Kunsill Lokali ta’ Ħal Luqa. Tikkalma fi ftit minuti.

17.40  Is-Segretarju Parlametari Clint Camilleri u d-Deputat Kap tal-Partit Nazzjonalista David Agius jinsabu attenti għall-proċess tal-għadd tal-voti għall-Kunsill Lokali tal-Qala. Preżenti wkoll hemm id-deputat tal-Partit Nazzjonalista Toni Bezzina.

17.32  Il-proċess tal-għadd tal-voti għaddej ġmielu hekk kif it-tellers jibdew jaraw il-voti wieħed wieħed.

Christoph Schwaiger

Illum l-aħħar ġurnata tal-għadd tal-voti tal-Kunsilli Lokali

Fis-2 pm mistenni jibda l-proċess tas-sorting tal-voti  u għall-5 pm mistenni jibda l-proċess tal-għadd.

Il-Kunsilli nqasmu fi tliet gruppi għall-għadd. Il-proċess beda nhar l-Erbgħa u jintemm illum. Fadal l-aħħar 23 lokalità.

Illum, il-voti li se jingħaddu se jkunu dawk mill-Munxar, is-Swieqi, Ħ’Attard, Ħal Qormi, in-Naxxar, il-Furjana, San Lawrenz, Ħal Luqa, l-Isla, il-Ħamrun, Ħal Għargħur, il-Mosta, il-Gżira, Ħal Kirkop, is-Siġġiewi, Santa Luċija, l-Imtarfa, il-Qala, iż-Żebbuġ, ix-Xgħajra, il-Birgu, Ħal Safi, u ta’ Kerċem. Newsbook.com.mt se jkun qed jaġġorna lis-segwaċi tiegħu b’dak kollu li qed jiġri fis-sala tal-għadd tal-voti fin-Naxxar.

Fi tmiem il-ġimgħa li għaddiet, fl-elezzjonijiet tal-MEPs il-PL akkwista 54.29% tal-voti filwaqt li l–PN ġab 37.90%.