Il-Vatikan jiftaħ Kappella biex jarawha abbatini Maltin

Il-Grupp ta’ abbatini Maltin li qed jagħmlu servizz fil-Vatikan kellhom l-opportunità li jżuru l-Kappella Pawlina, iddedikata lill-Migja ta’ San Pawl f’Malta, fil-Palazz Apostoliku.
L-abbatini animaw din iż-żjara permezz ta’ qari mir-rakkont tal-Miġja ta’ San Pawl f’Malta mill-Atti tal-Appostli. Flimkien, wara, huma talbu t-talba tal-Kredu.
Il-Kappella nfetħet apposta għat-tfal Maltin wara li Patri Pawl, Agostinjan, talab lill-Gwardja Żvizzera biex tiftaħ il-Kappella li kienet magħluqa għall-publiku.