Il-Qorti tgħid li ma kienx ħati ta’ rikatt, iżda ħati ta’ malafama

Il-Qorti ma sabitx lil Joseph Borg ħati ta’ rikatt fil-konfront ta’ Rita Schembri, segretarja permanenti fid-dipartiment tal-awditjar u l-investigazzjonijiet.

Madankollu, Borg instab ħati ta’ malafama u rċieva sentenza ta’ sitt xhur priġunerija, sospiżi għal sentejn.

Hu kien akkużat li kien qal lil Schembri li sakemm ma tagħmilx kif mitlub minnu, kien se jagħti informazzjoni li kellu lill-awtoritajiet kompetenti.

Joseph Borg se jappella minn din is-sentenza.