“Il-pubbliku għandu dritt ikun jaf aktar” dwar l-art għall-Corinthia

Il-Moviment Graffiti qal li l-pubbliku għandu dritt ikun jaf x’inhu għaddej dwar l-iżvilupp tal-Corinthia. Intqal ukoll li “għalkemm din mhijiex applikazzjoni għal żvilupp, l-abbozz tal-ftehim mal-Corinthia jirreferi għar-reklamazzjoni ta’ qieħg il-baħar u fatturi oħra li, fil-prattika, jagħmlu l-kisba ta’ permess għall-iżvilupp bħala fait accompli.”

Iċ-Ċerman tal-Kumitat Permanenti dwar l-Ambjent u l-Ippjanar tal-Iżvilupp, id-deputat Alexander Muscat rċeviet bosta kitbiet sabiex tintlaħaq laqgħa urġenti mal-Kumitat, dwar il-konċessjoni imminenti ta’ drittijiet fuq l-art u l-ambjent lill-grupp Corinthia. L-ilmenti ntbatu minn bosta NGOs, Kunsilli Lokali u residenti li urew il-ħsibijiet tagħhom.

Intant, il-Gvern ċaħad l-allegazzjonijiet ippubblikati fuq il-gazzetta Times of Malta li l-Gvern reġa’ qed jiddiskuti dwar it-transazzjoni tal-art minħabba state aid.

Il-Gvern saħaq li huwa tal-fehma li dan il-każ jidħol fil-parametri ta’ state aid. Spjega li d-diskussjonijiet ma’ Corinthia għadhom għaddejjin fuq “tħassib raġjonevoli”.