“Il-prostituti sfurzati jagħmlu dan ix-xogħol” – Dr Anna Vella

Read in English.

Ritratt: Miguela Xuereb

Dr Anna Vella li ilha snin tagħmel xogħol volontarju ma’ Dar Hosea biex tgħin lill-prostituti nisa, stqarret li dawk fil-prostituzzjoni jkunu sfurzati biex jagħmlu dan “ix-xogħol”. Hija sostniet li kemm l-esperjenza kif ukoll ir-riċerka juru li n-nisa ma jsirux prostituti bil-libertà.

Anna Vella kienet qed titkellem ma’ Fr Joe Borg is-Sibt filgħodu waqt il-programm Newsbook Hour fuq l-istazzjon 103 Malta’s Heart.  L-intervista saret fl-istess ġimgħa li l-Gvern nieda dokument għal konsultazzjoni pubblika dwar it-traffikar tal-bnedmin u l-prostituzzjoni.

Aqra: Il-Gvern bi proposti dwar id-dekriminalizzazzjoni tal-prostituzzjoni

Stejjer tal-waħx

Biex issaħħaħ l-argument tagħha, Vella semmiet sensiela ta’ stejjer tal-waħx biex tfisser it-tbatija li jgħaddu minna ħafna prostituti.

“Kellna każ meta raġel ried li l-partner tiegħu terġa’ tibda tmur mal-irġiel. Meta ma riditx qabad lit-tarbija tagħha ta’ ftit xhur u sabbatha. Kissrilha saqajha t-tnejn”, qalet Vella.  Ir-raġel intbagħat il-ħabs.

Hija qalet li ħafna min-nisa li jaqgħu fil-prostituzzjoni jkunu vittmi ta’ abbużi sesswali serji u kontinwi. Vella stqarret li ħafna nisa jiġu abbużati saħansitra mill-qraba tagħhom stess.

“Għandna diversi każi ta’ nisa stuprati minn xi nannu jew anke minn missierhom. L-istupru jintuża biex imbagħad jitfgħu lill-mara fil-prostituzzjoni.”

Hija semmiet li s-swat u l-vjolenza jintużaw ta’ spiss biex mara tkun imwerwra u ma tirreżistix li tkun ipprostitwita. Hija taf min kissrulu snienu u anke kellu jiddaħħal fl-isptar bi ksur ta’ għadam.

Hemm ukoll, qalet Vella, nisa vittmi tal-abbuż tad-droga u li jkollhom jipprostitwixxu ruħhom biex jiffinanzjaw il-vizzju tad-droga. Dr Vella taħdem ħafna wkoll mal-vittmi tad-droga.

Fejn taqbel, fejn ma taqbilx

Dr Vella laqgħet il-proposta tal-gvern  li fl-aħħar it-tlajjar fit-toroq mhux se jibqa’ reat għax jgħin biex in-nisa li joħorġu mill-prostituzzjoni ma jkollhomx fedina penali twila u allura iktar faċli li jsibu xogħol.

“Naqbel ma’ dan”, qalet Vella “għax dawn qed jiġu sfurzati jkunu prostituti; u min ikun sfurzat li jagħmel xi ħaġa ma għandux jintbagħat il-ħabs.”

Iżda hija ma taqbilx li dawk li jisfruttaw lin-nisa billi jixtru s-sess mingħandhom ma jingħatawx xi forma  ta’ piena. Hija qalet li  dawn l-irġiel ikunu qed jisfruttaw u jabbużaw min-nisa li jkunu persuni vulnerabbli. Hija semmiet l-eżempju ta’  New Zealand, fejn il-prostituti spiċċaw bħala parti minn ‘offerta’ li kienet tinkludi wkoll ikla b’xejn mingħand ħanut tal-fast food.

Il-ħidma ta’ Dar Hosea

Dar Hosea tiftaħ kuljum bejn it-Tnejn u l-Ġimgħa. F’din id-dar immexxija mis-Sorijiet tal-Karità, il-prostituti jkunu jistgħu jmorru jistrieħu, jieklu, jinħaslu u jitkellmu ma’ counsellers professjonali. Dan kollu jsir bla ħlas. Dar Hosea tipprovdi wkoll bla ħlas servizzi ta’ tobba, dentisti, avukati u professjonisti oħra. Dawn il-professjonisti jgħinu lil Dar Hosea b’mod volontarju.

Dawk kollha li jixtiequ xi għajnuna min Dar Hosea jistgħu jidħlu fuq il-paġna ta’ Facebook ta’ Dar Hosea jew iċemplu fuq in-numru 99508954.

Aqra: Priġunieri vittmi tal-prostituzzjoni se jingħataw għajnuna mis-sorijiet