Il-President tħalli Malta għal żjara statali fiċ-Ċili

Il-President ta’ Malta, Marie-Louise Coleiro Preca ħalliet Malta għal żjara statali fiċ-Ċili.
Jakkumpanja lill-President, hemm il-Ministru għall-Ambjent, l-Iżvilupp Sostenibbli u t-Tibdil fil-Klima, Jose’ Herrera.
Fl-assenza ta' Marie-Louise Coleiro Preca, Dolores Cristina se tkun qed taqdi l-funzjoni ta’ Aġent President.