Il-President imur jiltaqa’ mar-Reġina

Read in English.

Il-President George Vella u s-Sinjura Vella ħallew il-Gżejjer Maltin għall-Ingilterra, sabiex jiltaqgħu mar-Reġina Eliżabetta II.

Iż-żjara tagħhom se ddum erbat ijiem. Il-laqgħa mar-Reġina Eliżabetta II se ssir f’Buckingham Palace, u se jiltaqgħu wkoll mal-Prinċep ta’ Wales Charles fi Clarence House.

Waqt iż-żjara tiegħu f’Londra, il-President Vella se jkun qed jindirizza taħdita f’Chatham House bit-tema ‘L-isfidi kurrenti tas-sigurtà fir-reġjun tal-Mediterran’.

Barra minn hekk, il-President u s-Sinjura Vella se jżuru lill-pazjenti u lill-qraba tagħhom li bħalissa qegħdin Londra u qed joqogħdu fl-appartamenti ta’ Puttinu Cares, kif ukoll għand  is-Sorijiet Franġiskani u Agostinjani.

Sakemm il-President se jkun Londra, Dolores Cristina se tkun qed isservi fil-kariga ta’ Aġent President.