Il-periti għandhom ikollhom ‘kuxjenza’ lejn l-ambjent urban?

Tista’ tisma’ ftit minn dak li qal il-perit Joe Falzon dwar dan is-suġġett waqt il-programm Ta’ Kulhadd ma’ Christine Delicata li gie trasmess iktar kmieni illum is-27 ta’ Lulju 2018.