Il-Milied idum aktar f’Bethlehem

Kif wieħed jista’ jimmaġina l-Milied f’Bethlehem, il-belt fejn twieled Ġesù, huwa avveniment ewlieni. Uħud mill-ċelebrazzjonijiet tal-Milied f’Betlehem ikunu familjari għall-Ewropej għax it-toroq huma mixgħula bid-dwal tal-Milied, hemm suq tal-Milied u jsiru d-drammi tal-Milied.

Iżda avvenimenti oħra, li huma l-iktar importanti, huma speċjali għal Bethlehem u jaqblu mat-tradizzjonijiet tal-Art Imqaddsa. Dawn jikkonsistu f’servizzi u proċessjonijiet immexxija minn bosta denominazzjonijiet insara differenti, inklużi Kattoliċi, Protestanti, Ortodossi Griegi, Etjopjani, Armeni u aktar.

Qassisin mill-Etijopja u l-Eriterea l-aħħar li jiċċelebraw il-Milied f’Bethlehem. Ritratt: Ridvan Yumlu/Palpics/Flickr

Ħafna mill-purċissjonijiet tal-Milied jgħaddu mill-Pjazza tal-Maxtura, il-pjazza barra l-Bażilika tan-Natività, li tinsab fuq is-sit tradizzjonali tat-twelid ta’ Ġesù. Is-servizzi Kattoliċi jsiru fil-Knisja ta ’Santa Katerina u l-Protestanti spiss ikollhom servizzi fl-Għelieqi tar-Rgħajja.

Is-Siġra tal-Milied fil-Pjazza tal-Maxtura

Iċ-ċelebrazzjonijiet tal-Milied f’Bethlehem idumu għal perjodu twil għax denominazzjonijiet differenti jiċċelebraw il-Milied fi ġranet differenti. Il-Kattoliċi Rumani u l-Protestanti jiċċelebraw il-Milied fil-25 ta’ Diċembru; l-Insara Griegi, Sirjani u Ortodossi oħra jiċċelebraw il-Milied fis-6 ta’ Jannar waqt li l-Insara Armeni jiċċelebraw il-Milied l-aħħar fit-18 ta’ Jannar.

Il-Griegi Ortodossi jfakkru l-Milied

Kif wieħed jista’ jara l-Milied f’Bethlehem idum ferm aktar milli nafuh aħna f’dawn il-gżejjer.