Il-Kunsill Lokali ta’ Marsaskala kontra ċinema f’art ODZ

drive-in cinema ODZ Marsaskala
PA geoportal

Read in English.

Il-Kunsill Lokali ta’ Marsaskala qed joġġezzjona għall-proposta ta’ ċinema drive-in fuq art agrikola fil-lokalità.

Dan qalitu l-Viċi Sindku Janice Falzon fuq Facebook, hi u tħeġġeġ lir-residenti biex jiffirmaw l-oġġezzjoni wkoll sabiex din l-applikazzjoni (PA8833/20) tiġi rifjutata.

Id-dettalji pubbliċi dwar dan il-proġett għadhom skarsi, imma s-sit tal-Awtorità tal-Ippjanar juri li l-pjanijiet ikopru żona konsiderevoli ta’ art agrikola, li jwasslu mit-Torri Mamo – residenza privata msaħħa li tmur lura għal żmien il-Kavallieri – għal-limiti tal-kmamar tad-dgħajjes li hemm madwar il-bajja. Torri Mamo nnifsu mhux parti mis-sit: ir-residenza storika hi propjetà pubblika taħt il-ħarsien ta’ Din l-Art Ħelwa.

L-applikazzjoni saret f’isem l-avukat Martin Testaferrata Moroni Viani mill-perit Brian Ebejer fil-15 ta’ Ottubru, iżda ġiet ippubblikata l-ġimgħa li għaddiet.

Se tibqa’ miftuħa għal kull min jixtieq jagħmel oġġezzjoni sal-1 ta’ Frar, bil-PA timmira li tlesti l-asssesjar tagħha tal-applikazzjoni sas-17 ta’ April.

Hekk kif sirna nafu b’din l-applikazzjoni għal Drive In Cinema fuq Art Agrikola, il-Kunsill Lokali qabel li ser ikun…

Posted by Falzon Janice – Deputy Mayor – Marsaskala LC on Sunday, January 3, 2021

Tista’ tiffirma l-oġġezzjoni minn hawn.

Taqbel ma’ dan l-iżvilupp?

Ikkummenta hawn taħt jew ibagħtilna fuq info@newsbook.com.mt