Nuqqasijiet fl-informazzjoni li l-Pulizija bagħtet lill-UAE dwar 17 Black – Gafà

Angelo Gafà xhieda inkjesta pubblika Qorti
Miguela Xuereb

Read in English.

L-inkjesta pubblika fl-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia kompliet llum bix-xhieda tal-Kummisarju tal-Pulizija Angelo Gafà.

Fost l-oħrajn hu sostna li filwaqt li ma jaqbilx ma’ min jgħid li l-mistoqsijiet li ntbagħtu lill-Emirati Arab Magħquda min-naħa tal-Korp dwar 17 Black kienu skorretti, ikkonferma iżda li kien hemm nuqqasijiet f’informazzjoni li għaddiet il-pulizija bħal li kien ingħata numru ta’ kont skorrett.

X’kienu l-punti ewlenin mix-xhieda ta’ Gafà?

 • Il-mottiv wara l-qtil ta’ Daphne Caruana Galizija għadu mhux ċar.
 • Gafà qal li hu qatt ma ra rapporti dwar il-Panama Papers qabel ma sar Kummissarju tal-Pulizija. 
 • “Xogħoli mhux li ninvestiga imma li nipprovdi direzzjoni u nsib modi li jistgħu jwasslu għall-evidenza,” qal il-Kummissarju.
 • Dwar l-Iskwadra tal-Omiċidji, Gafà qal li ma jridx li uffiċjal li jkun qed jinvestiga l-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia, jinvestiga qtil ieħor.
 • Gafà qal li ma jaqbilx mad-dikjarazzjoni li l-Pulizija bagħtet mistoqsijiet skorretti dwar 17 Black lill-UAE, imma konferma li kien hemm ħafna żbalji, bħal li n-numru tal-kont kien skorrett.
10:43 Grazzi talli segwejtu dan il-blogg.
Nicole Borg
10:43 Is-smigħ li jmiss se jkun qed isir fl-24 ta' Novembru fis-1pm.
Nicole Borg
10:42 Il-Kummissarju tal-Pulizija se jkompli jixhed wara bibien magħluqa.
Nicole Borg
10:40 Gafà qal li ma jaqbilx mad-dikjarazzjoni li l-Pulizija bagħtet mistoqsijiet skorretti, imma konferma li kien hemm xi żbalji fl-informazzjoni li għaddew, bħal li n-numru tal-kont kien skorrett.
Nicole Borg
10:40 Hu ntalab jikkonferma jekk hux minnu li l-mistoqsijiet li ntbagħtu lill-awtoritajiet fl-Emirati Arab Magħquda kienu skorretti biex b'hekk l-investigazzjonijiet f'17 Black ħadu wisq fit-tul.
Nicole Borg
10:39 L-Imħallef Lofaro staqsiet lix-xhud dwar l-investigazzjonijiet dwar 17 Black.
Nicole Borg
10:32 "Xogħoli mhux li ninvestiga imma li nipprovdi direzzjoni u nsib modi li jistgħu jwasslu għall-evidenza," qal il-Kummissarju.
Nicole Borg
10:26 Dwar l-Iskwadra tal-Omiċidji, Gafà qal li ma jridx li uffiċjal li jkun qed jinvestiga l-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia, jinvestiga qtil ieħor.

Kompla jgħid li hemm erba' persuni li qed jaffaċċjaw il-ġustizzja bħalissa imma l-Pulizija għadha qed tinvestiga l-mottiv wara l-qtil għax dan għadu mhux ċar. Gafà qal ukoll li l-Pulizija qed taħdem b'serjetà biex tistabbilixxi dan.
Nicole Borg
10:23 Dwar it-Taqsima tar-Reati Ekonomiċi u l-bidla fit-tmexxija tal-unit, Gafà qal li l-ġustizzja m'għandhiex biss issir imma għandha tidher li qed issir.

L-Imħallef Lofaro qablet miegħu.
Nicole Borg
10:22 Hu ammetta li l-fiduċja fil-Korp tal-Pulizija kienet naqset.
Nicole Borg
10:18 Gafà qal li meta ddeċieda li jissottometti n-nomina tiegħu għal Kummissarju tal-Pulizija ddeċieda li jagħmel dan għax ħass li kien hemm bżonn bidla fil-Korp.
Nicole Borg
10:14 Hu kompla jispjega l-bżonn ta' tibdil kulturali fi ħdan il-Korp tal-Pulizija.
Nicole Borg
10:13 Gafà qal li hu qatt ma ra rapporti dwar il-Panama Papers qabel ma sar Kummissarju tal-Pulizija. Qal li dak iż-żmien kien qed jaħdem mas-servizzi tas-sigurtà.
Nicole Borg
10:12 Il-bord jistaqsi dwar il-Panama Papers.
Nicole Borg
10:11 Il-Kummissarju tal-Pulizija qal li hu ħadem biss ma' Kummissarju tal-Pulizija wieħed: Lawrence Cutajar.
Nicole Borg
10:09 Hu spjega li l-irwol tiegħu bħala Kap Eżekuttiv kien li jirrapporta direttament lill-Kummissarju tal-Pulizija.
Nicole Borg
10:06 Il-bord staqsiet lill-Kummissarju tal-Pulizija biex jispjega x'mar ħażin fil-passat, qabel ma kien appuntat bħala Kummissarju u fiż-żmien fejn kien qed iservi bħala Kap Eżekuttiv tal-Korp.
Nicole Borg
10:05 Il-bord innota kif permezz tal-ispjegazzjonijiet tiegħu jistgħu jifhmu aħjar il-futur tal-Korp tal-Pulizija ta' Malta. Qal iżda li l-bord irid jifhem x'mar ħażin fil-passat b'rabta ma diversi investigazzjonijiet li hemm għaddejjin u li huma relatati mal-qtil tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia.
Nicole Borg
10:01 Il-Kummissarju tal-Pulizija spjega kif it-Taqsima tar-Reati Ekonomiċi kienet ittejbet fl-aħħar snin u nnota kif fil-passat, uffiċjali fi ħdan din il-unit kienu jridu jwieġbu numru ta' mistoqsijiet biex jitħallew jaċċessaw l-internet biex jaħdmu fuq l-investigazzjonijiet.

"Dan kollu nbidel u l-Korp tal-Pulizija kellu jadatta għal dinja teknoloġika," qal Gafà.
Nicole Borg
09:55 Gafà qed jgħid li bħalissa il-Korp tal-Pulizija għandu sistema diġitali fejn jekk xi Uffiċjal jirċievi vi rigal mingħand xi ħadd talli tah xi għajnuna, l-uffiċjal irid jimla formola.

Gafà ta' eżempju li jekk Uffiċjal tal-Pulizija jgħin lil xi ħadd li kien insteraq u l-persuna tirritorna dan il-ġest bi flixkun whiskey bħala ġest ta' ringrazzjament, l-uffiċjal ikun irid jimla formola.

L-Imħallef Lofaro nnutat li hemm differenza bejn whiskey li jiswa €10 u whiskey li jiswa ħafna aktar minn hekk.

Gafà qal li l-pulizija jridu jiddistingwu bejn il-ġesti ta' ringrazzjament li qed jirċievu,
Nicole Borg
09:53 Hu qal li l-istrateġija tal-Pulizija tista' biss tinkiseb permezz ta' konsultazzjoni mal-pubbliku u permezz tal-kooperazzjoni tal-pubbliku.
Nicole Borg
09:51 Il-Kummissarju qed jispjega l-għanijiet li l-Korp tal-Pulizija qed jaħdem biex jilħaq taħt it-tmexxija tiegħu.
Nicole Borg
09:50 Hu mbagħad tef' n-nomina tiegħu għall-irwol ta' Kummissarju tal-Pulizija.
Nicole Borg
09:49 Hu semma kif okkupa l-post ta' Kap Eżekuttiv fil-Korp tal-Pulizija sa Ġunju ta' din is-sena.
Nicole Borg
09:46 Gafà qal li beda jagħmel parti mill-Korp tal-Pulizija fl-2003. Qabel hu kien jaħdem mal-Forzi Armati ta' Malta.

Qal li mal-AFM kien iħoss li x-xogħol li kien jagħmel kellu nuqqas ta' kuntatt man-nies u b'hekk iddeċieda li jitlaq u japplika mal-Korp tal-Pulizija.
Nicole Borg
09:45 Il-Kummissarju Gafà jitla' jixhed.
Nicole Borg
09:44 Il-bord tal-inkjesta jidħol fl-awla. Is-smigħ tal-lum jibda issa.
Nicole Borg
09:43 Il-Bord tal-Inkjesta hu mmexxi mill-Imħallef Emeritu Michael Mallia u magħmul mill-Prim Imħallef Emeritu Joseph Said Pullicino u l-Imħallef Abigail Lofaro.
Nicole Borg
09:42 Preżenti fl-awla hawn il-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gafà.
Nicole Borg
09:30 Il-ġurnata t-tajba. Newsbook.com.mt jinsab jirrapporta live minn awla 20.
Nicole Borg

Din il-ġimgħa, is-smigħ li kien skedat għat-Tnejn li għadda u għall-Erbgħa tħassru u se jkunu qed isiru fi ġranet oħrajn.

Il-Bord tal-Inkjesta hu mmexxi mill-Imħallef Emeritu Michael Mallia u magħmul mill-Prim Imħallef Emeritu Joseph Said Pullicino u l-Imħallef Abigail Lofaro.

Fl-aħħar smigħ, kien xehed l-eks Ministru għall-Ekonomija Chris Cardona li kien ġie interrogat b’rabta ma’ dan l-assassinju f’Novembru li għadda.

Xi spikka mix-xhieda ta’ Chris Cardona?

 • Irid jieħu passi kontra min kiteb l-ittra li “għaddiet bejn Keith Schembri u Yorgen Fenech” u li timplikah fl-assassinju. L-ittra għadu ma jafx min kitibha.
 • Mistoqsi dwar għaliex ma jinsistix li tiġi investigata l-kalligrafija fl-ittri, Cardona jgħid li l-Pulizija jistgħu jinvestigaw waħedhom.
 • Sar jaf bil-bomba fil-Bidnija meta kien fil-karozza lura ma’ Joseph Muscat wara avveniment f’Tas-Sliema; kien l-uffiċċju l-Belt meta sar jaf li kienet inqatlet Daphne 
 • Jgħid li jumejn qabel l-assassinju Joseph Muscat ħassu ħażin waqt attività f’lukanda f’Tas-Sliema. Iżid li hu żamm lil Muscat li ma kien kiel xejn dakinhar għax ma kellux ċans.
 • Ma kienx jieħu gost meta minħabba l-kitbiet ta’ Daphne lil uliedu l-iskola bdew jgħidulhom li missierhom traffikant tad-droga
 • L-ordni ta’ sekwestru fuq l-assi ta’ Daphne kienet deċiżjoni tiegħu, kontra l-parir legali tal-avukati tiegħu
 • Kien juża WhatsApp ma’ Keith Schembri u Joseph Muscat, imma ma kienx involut fil-grupp bejn Schembri, Muscat u Yorgen Fenech
 • Kien jaf li Muscat u Schembri kienu jsiefru flimkien imma ma kienx jaf bir-relazzjoni tagħhom ma’ Fenech 
 • Il-poter li kellu Schembri kien proporzjonat għall-irwol tiegħu. Jiddeskrivih bħala “indispensabbli” fl-operat tal-Gvern.
 • Dwar jekk ir-relazzjoni bejnu u Schembri kinitx tajba, Cardona jgħid li kellhom relazzjoni ta’ xogħol u kienu jiltaqgħu spiss.
 • Il-kumpaniji fil-Panama ma kinux l-uniku żball. Min żbalja jrid iħallas ta’ għemilu
 • Jgħid li l-aħħar messaġġ bejnu u bejn Yorgen intbagħat f’Awwissu 2019 u jirreferi għal-lezzjonijiet ta’ żfin ta’ wliedhom 
 • Sar jaf bl-elezzjoni bikrija tal-2017 xi jiem qabel tħabbret
 • Qatt ma tilef laqgħa tal-kabinett u kien sorpriż meta sema’ bl-hekk imsejjaħ ‘kitchen cabinet’. Skontu, min semma l-kitchen cabinet biex jiddistakka ruħu minn ċerti kwistjonijiet 
 • Konrad Mizzi kien għamel preżentazzjoni dwar powerstation ġdida. Il-PL kien għadu fl-Oppożizzjoni. Il-Kelliem għall-Enerġija ma kienx hemm.
 • Konrad Mizzi kien innegozja l-ftehim dwar l-isptarijiet mal-VGH
 • Cardona kien jiffirma l-ftehimiet kollha tal-Gvern mal-entitajiet barranin, minkejja li ma kienx jipparteċipa fin-negozjati.
 • Jgħid li mhux taħt investigazzjoni, la Malta u lanqas barra, fuq xi proġett fi żmienu bħala Ministru
 • Allegazzjonijiet fuqu li ma ġewx ivverifikati: li poġġa pistola f’ħalqu, li pprova jagħmel suwiċidju, li daħal l-isptar u li għamel telefonati man-nies involuti fil-qtil
 • Jgħid li r-rapporti dwaru li ltaqa’ mal-aħwa Degiorgio huma gideb
 • Chris Cardona jikkonferma li għadu jiltaqa’ ma’ Joseph Muscat