Il-‘klikka’ fil-PN li għażlet lil Marlene u lil Godfrey

Lil Marlene Farrugia ilni nafha minn bosta snin qabel ma rfist l-għatba tal-Partit Nazzjonalista. Bejnietna hemm ħbiberija u rispett li ma naqsu qatt, anke meta ma qbilna assolutament xejn dwar għażliet u deċiżjonijiet li ħadna.
Quddiem il-Parlament liebsa l-kappell ta’ Kap tal-Partit Demokratiku, ilbieraħ Marlene tkellmet dwar dak li qed tosserva fl-elezzjoni għall-Kap tal-Partit Nazzjonalista. Semmiet ‘klikek’ li qed jaħdmu biex jaħtfu l-partit u jagħmlu minnu estensjoni tal-Gvern f’dak illi sejjħet one-party state b’żewġt irjus.
Din il-kelma ‘klikek’ tiltaqa’ magħha sikwit fid-djalettika politika. Kull kandidat li jikkontesta elezzjoni jkollu madwaru persuni li jgħinuh, jappoġġjawh u jakkumpanjawh fil-kampanja. Ma jistax ikun mod ieħor. U hija ovvja għal kulħadd li f’każ li dak il-kandidat jirbaħ l-elezzjoni, dawk li l-aktar appoġġjawh imbagħad se jkunu dawk l-aktar qrib tiegħu. Lil dawn in-nies il-kandidati jsejjħulhom ‘it-tim’ tagħhom. Iżda lil dawk imdawwrin mal-avversarji tagħhom, għandhom ħabta jsejħulhom ‘il-klikka’!
Aqra l-blogg sħiħ ta' Norman Vella hawnhekk.