Il-Gvern u Repubblika ma jaqblux dwar min rebaħ il-kawża dwar il-ħatriet tal-ġudikatura

Il-Gvern u l-għaqda Repubblika dalgħodu ma qablux dwar min rebaħ il-kawża dwar il-ħatriet tal-ġudikatura mill-Gvern Malti wara d-digrieti maħruġin mill-Imħallef Mark Chetcuti. It-tnejn li huma qalu li rebħet in-naħa tagħhom.

Fid-digriet maħruġ dalgħodu instema’ kif filwaqt li Repubblika ma kellha l-ebda interess ġuridiku fil-każ tal-ħatriet fil-ġudikatura taħt il-liġijiet tal-pajjiż, il-Qorti se tkun qed tiddeċiedi aktar tard jekk il-każ għandux jiġi mgħoddi lill-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea. L-Imħallef Chetcuti qal li qed jistenna li d-deċiżjoni tal-Lussemburgu fuq poland għandha tipprovdi eżempju tad-deċiżjoni finali li għandu jieħu dwar it-talba mressqa minn Repubblika.

L-għan ta’ Repubblika kien li tħassar il-ħatriet ta’ sitt membri ġodda fil-ġudikatura. L-għaqda kienet sostniet li ma għandha ssir l-ebda ħatra qabel ma l-Gvern jirrevedi s-sistema tal-ħatriet kif kien ġie ssuġġerut mill-Kummissjoni Venezja. Dan wara li l-Gvern kien wiegħed li se jkun qed jimplementa r-rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni fiż-żmien qarib.

Aqra: 6 ħatriet ġodda fil-ġudikatura; 3 imħallfin u 3 maġistrati

Il-Qorti llum qalet li Repubblika hija eliġibbli li tagħmel din it-talba taħt il-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, li kienet waħda mit-tliet bażijiet legali pprovduti minn Repubblika. Għaldaqstant il-Qorti rrifjutat iż-żewġ raġunijiet legali oħra li tat Repubblika biex tiġġustifika t-talba tagħha, dawn kienu l-Kostituzzjoni Maltija u l-Konvenzjoni Ewropea tad-Drittijiet Umani. L-Imħallef Chetcuti qal li dan minħabba li Repubblika falliet milli turi li kienet “vittma”.

Fi stqarrija, Repubblika spjegat li l-każ issa se jinstema’ l-ġimgħa d-dieħla, fejn Repubblika se tkun qed tipprovdi evidenza li tappoġġja t-talba li l-mod kif saru l-ħatriet tal-Imħallfin u l-Maġistrati f’Malta kien fi ksur tat-trattat Ewropew.

Aqra: L-avukati ta’ Repubblika jitolbu biex il-membri l-ġodda tal-ġudikatura ma jingħatawx każi

X’qalu ż-żewġ naħat?

Wara d-digriet tal-Qorti, iż-żewġ naħat mill-ewwel iddikjaraw rebħa. L-Għaqda Repubblika, il-Membri Parlamentari Simon Busuttil u Jason Azzopardi qalu fuq Twitter li l-Qorti Maltija ma aċċettatx it-talba tal-Gvern li kien qal li Repubblika m’għandhomx id-dritt biex jitolbu li l-ħatriet il-ġodda fil-ġudikatura Maltija ma jingħataw każijiet.

Intant il-Kap tal-Komunikazzjoni tal-Gvern Kurt Farrugia qal fuq Twitter li għal darboħra, il-Qorti remiet l-applikazzjoni ta’ Busuttil u Azzopardi sabiex twaqqaf il-ħatriet tal-ġudikatura.

Intant, fi stqarrija, il-Gvern sostna li qed jilqa’ d-deċiżjoni tal-Qorti għax b’hekk is-sistema ġudizzjarja tal-pajjiż ma tħallietx tiġi paralizzata. Il-Gvern reġa’ reġa’ wiegħed li se jkompli jsaħħaħ is-sistema tal-ħatriet tal-ġudikatura.