Il-Gvern bi ħsieb li jniedi ambulanza tas-saħħa mentali sal-2030

Bħala parti mill-istrateġija nazzjonali b’rabta mas-saħħa mentali sal-2030, il-Gvern għandu l-ħsieb li jniedi ambulanza speċjalizzata għas-saħħa mentali.

F’Lulju l-Gvern ħareġ dokument twil madwar 50 paġna dwar il-viżjoni tal-Gvern b’rabta mas-saħħa mentali bejn il-perjodu tal-2020 sal-2030.

Il-viżjoni tad-dokument huwa ta’ soċjetà li tippromwovi s-saħħa mentali ta’ kulħadd, li tipprevjeni diżordni mentali fost individwi li huma f’riskju għoli, u li tipprovdi trattament ta’ kwalità għal min ikollu problemi fis-saħħa mentali.

Il-Gvern qal li hemm bżonn funzjoni li tkun tista’ tipprovdi assistenza professjonali u immedjata biex jgħinu individwi u carers li jkollhom bżonn għajnuna urġenti – kriżi. Każijiet bħal dawn jinkludu s-self-harm u attentati ta’ suwiċidju li jkollhom bżonn attenzjoni professjonali.

Bżonn titjib fis-servizzi tal-emerġenza

Fl-istrateġija intqal li s-servizzi fil-komunità għandhom ikunu jistgħu joffru kura immedjata u appoġġ lill-klijenti li jkunu jafuhom fuq walk-in basis f’każ ta’ kriżi. Intqal ukoll li s-servizzi tal-emerġenza, b’mod partikolari għall-każijiet ġodda u għal xogħol barra mis-sigħat normali, għandhom bżonn titjib.

Il-Gvern qal li diġà ttieħdu passi biex tiġi assigurata d-disponibbilità ta’ preżenza speċjalista ta’ psikjatrija fi ħdan id-dipartiment tal-emerġenza 24 siegħa kuljum.

Hemm pjan ukoll biex fil-futur ikun hemm ambulanza speċjalizzata għas-saħħa mentali. Parti mill-pjan huwa li jkun hemm tim sħiħ li jipprovdi servizzi tal-emerġenza li jinkludu anke l-kura ta’ qabel l-isptar.

Skont il-Gvern, is-servizzi tal-emerġenza u ta’ kriżi huma oqsma li se jingħataw prijorità fejn jidħol in-numru ta’ persuni li jaħdmu f’dan il-qasam.

Il-Gvern qal li huwa rikonoxxut li hemm xi argumenti importanti favur it-twaqqif ta’ timijiet separati biex jiffokaw fuq crisis management. Però qal li riċerka li saret reċentament qed tindika riżultati mħalltin dwar il-mudelli separati tal-provvista tal-kura meta wieħed jieħu perspettiva fit-tul.

X’intqal aktar?

Fost affarijiet oħra l-Gvern qed jipproponi li jkun hemm aktar ħin għall-isport fl-iskejjel bħala parti minn strateġija favur is-saħħa mentali.

Il-Gvern jipproponi aktar PE fl-iskejjel

Tista’ taqra l-istrateġija sħiħa minn hawn:

Is-sena l-oħra Crisis Resolution Malta kienu qed jaħdmu fuq proġett ġdid fejn telefowns speċjali jitpoġġew f’postijiet popolari għas-suwiċidju f’Malta.
Il-konsulent tal-kriżijiet, u mexxej ta’ Crisis Resolution Malta, Dr Mark Xuereb qal ma’ Newsbook.com.mt li fiċ-ċentru ta’ kriżi se jkun hemm ukoll buttuna speċjali li tintgħafas sakemm il-professjonist qed ikellem lill-persuna. Din il-buttuna tibgħat ambulanza speċjali li tissejjaħ crisis response vehicle, sabiex tgħin fuq il-post.
Darb’oħra Xuereb kien tkellem ukoll dwar każ partikolari li fih intużat ambulanza speċjalizzata, li jgħidulha crisis response vehicle.

“Abbużat minn martu spiċċa fit-triq; kien se jtemm ħajtu”