Il-Bord tal-Kuntratti Pubbliċi jħassar kuntratt għal fast ferry bejn Malta u Għawdex

Read in English.

Il-Bord tal-Analiżi tal-Kuntratti Pubbliċi ħassar kuntratt mogħti mill-Gozo Channel lil Island Ferry Network għal servizz ta’ fast ferry bejn Malta u Għawdex, wara li ġie ddikjarat “ineffettiv”.

Virtu Ferries kienet sfidat id-deċiżjoni tal-Gozo Channel wara li l-offerta ġiet irrifjutata u l-kumpanija mingħajr esperjenza, Islands Ferry Network, ftehim bejn Magro Brothers u s-sidien ta’ Fortina Hotel, intagħżlet minflokhom. Il-Board sab li l-kumpanija Gozo Channel kisret ir-regoli tal-akkwist pubbliku meta tat il-kuntratt qabel ma ttieħdet deċiżjoni finali mill-Bord fuq appell miftuħ minn Virtu Ferries kontra l-għoti tal-kuntratt.

L-applikazzjoni għall-ineffettività tal-kuntratt saret fit-22 ta’ Ġunju 2018, waqt li l-Gozo Channel daħlet f’obbligi kuntrattwali ma’ Network Ferry Island fit-13 ta’ April 2018, “ferm qabel ittieħdet kwalunkwe deċiżjoni mill-Bord ta’ Reviżjoni tal-Kuntratti Pubbliċi ”.

Virtu Ferries qalet li l-offerta tagħhom kienet irħas u l-aktar teknikament konformi, u li l-offerta mressqa minn Island Ferry Network ma kinitx tissodisfa l-kriterji tekniċi u finanzjarji meħtieġa mir-regoli tal-akkwist pubbliku.

Il-każ ittieħed għand il-Qorti tal-Appell wara li l-Bord qal li l-Gozo Channel ma kelliex neċessarjament tirrispetta r-regoli tal-akkwist pubbliku biex tagħżel sieħeb għall-proġett ta’ fast ferry. Il-Qorti tal-Appell kienet annullat deċiżjoni mill-bord, wara li ddeċidiet li l-Gozo Channel għandha ssegwi r-regolamenti tal-akkwist pubbliku fl-għażla ta’ min se jipprovdi l-fast ferry.

F’deċiżjoni li ttieħdet nhar il-Ġimgħa, il-Bord sab li l-applikazzjoni għall-ineffettività tal-kuntratt iffirmat bejn il-Gozo Channel Operations u l-Island Ferry Network huwa fil-perjodu stipulat tar-Regolamenti dwar l-Akkwist Pubbliku. Sab ukoll li l-Gozo Channel Operations daħlu fi ftehim kuntrattwali qabel id-deċiżjoni finali mill-bord.

Il-Bord ta’ Revizjoni huwa ppresedut minn Anthony Cassar.