Il-Bank of Valletta jħabbar bidliet fir-rati tal-imgħax fuq id-depożiti

Read in English.

Il-Bank of Valletta jixtieq jinforma lill-klijenti li se jkun qed ibiddel ir-rati tal-imgħax fuq kontijiet ta’ despożitu. Ir-rati l-ġodda se japplikaw għad-depożiti fissi miftuħa jew imġedda mis-17 ta’ Ġunju 2020. Ir-rati tal-imgħax fuq depożiti fissi eżistenti jibqgħu validi sakemm jimmaturaw. Ir-rati tal-imgħax fuq kontijiet oħra ta’ depożitu se jinbidlu b’effett mit-12 ta’ Awwissu 2020.

Ir-rati tal-imgħax riveduti jistgħu jinstabu fuq www.bov.com.

Maħruġa mill-Bank of Valletta p.l.c., 58, Triq San Żakkarija, il-Belt Valletta VLT 1130. Il-Bank of Valletta p.l.c. hija kumpanija pubblika b’responsabbiltà limitata regolata mill-MFSA, liċenzjata biex toffri l-kummerċ bankarju f’termini tal-Att dwar il-Kummerċ Bankarju (Kap. 371 tal-Liġijiet ta’ Malta).