Il-25 edizzjoni tal-kunċert annwali mil-Banda tal-Pulizija

Il-Banda tal-Pulizija qed torganiżża l-25 edizzjoni tal-kunċert annwali fl-24 ta’Diċembru 2018 fis-1830, ġewwa Pjazza Teatru Rjal (Teatru l-Imwaqqa’) il-Belt Valletta.

Kevin Borg, Neville Refalo, Dorothy Bezzina, Ozzy Lino, Kimberley Manicaro, u l-baritonu Paul Zammit ser ikunu qed jipparteċċipaw. Il-kunċert ser ikun qed ippreżentat min Frank Zammit u Valerie Vella.

Id-dħul huwa b’xejn. Donazzjonijiet ghal-MCCFF ser ikunu qed jintagħqu mal-bieb.