Abdilla jixhed li ma jemminx li Daphne nqatlet minħabba 17 Black

L-inkjesta pubblika dwar l-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia ssoktat illum bix-xhieda ta’ Mario Philip Azzopardi u tal-eks Assistent Kummissarju tal-Pulizija Ian Abdilla. L-inkjesta għandha tiddetermina jekk l-istat u l-awtoritajiet setgħux jagħmlu iktar biex il-ġurnalista ma tinqatilx.

Xi spikka mix-xhieda tal-lum?

  • Ian Abdilla jgħid li ma jemminx li Daphne Caruana Galizia nqatlet minħabba dak li ġie żvelat fil-Panama Papers u 17 Black.
  • Dr Jason Azzopardi qal lil Abdilla li ma kellux jipprova t-tixħim imma jidentifikah.
  • Ian Abdilla qed jgħid li sal-ġimgħa l-oħra – sakemm kien Kap tat-Taqsima tar-Reati Ekonomiċi (ECU) – il-Pulizija ma kellha l-ebda inforamzzjoni dwar MacBridge.
  • Ian Abdilla spjega li l-ewwel rapport tal-FIAU inkluda ftit informazzjoni dwar Hearnville u Tillgate.
  • L-AĠ ħalla l-investigazzjonijiet fuq Nexia BT f’idejn Abdilla.
  • Il-Pulizija damu sena biex investigaw is-servers ta’ Nexia BT.
12:18 Dak kollox għalissa. Grazzi talli segwejtuna. Il-ġurnata t-tajba!
Charmaine Attard
12:06 Is-seduta li jmiss se tkun nhar il-Ġimgħa fid-9.30am.
Charmaine Attard
12:04 Ix-xhieda ta' Ian Abdilla tieqaf hawn.
Charmaine Attard
12:02 Fuq talba tal-familja ta' Daphne Caruana Galizia, Dr Jason Azzopardi qed jistaqsi lil Ian Abdilla jekk qattx ħaseb jew ħass li l-investigazzjonijiet li kien qed jaħdem fuqhom, kinux relatati mal-assassinju tal-ġurnalista.

Abdilla li "fl-opinjoni tiegħu le".
Charmaine Attard
12:00 Abdilla qed jgħid li l-Bord qed jagħmel differenza bejn investigazzjoni ta' PEPs u persuni ordinarji. Stqarr li l-Pulizija ma tagħmilx din id-distinzjoni. L-Imħallef Lofaro qalet li l-banek jagħmluha.
Charmaine Attard
11:55 L-Imħallef Lofaro qalet li hi ilha minn Jannar ta' din is-sena tipprova tispjega għaliex il-Pulizija kellhom jinvestigaw.
Charmaine Attard
11:45 Abdilla qed jerġa' jispjega għaliex ma investigawx ċertu individwi. Qal ukoll li hu dejjem żamm infurmat lill-Kummissarju tal-Pulizija ta' dak iż-żmien Lawrence Cutajar.
Charmaine Attard
11:42 Azzopardi qed jispjega lill-Qorti, parti mil-liġi kriminali, li tispjega kif u għaliex Abdilla naqas milli jinvestiga. Abdilla wieġeb li ma jaqbilx ma' Dr Azzopardi.
Charmaine Attard
11:39 "Id-deċiżjoni ttieħdet mill-Pulizija bbażata fuq il-parir tal-Avukat Ġenerali", stqarr Abdilla. Il-Bord innota li l-AĠ ħalla f'idejh l-investigazzjonijiet dwar Nexia BT.
Charmaine Attard
11:37 "Tista' ma taqbilx dwar kif imxiet il-Pulizija, imma li sar sar bi spirtu tajjeb" – Abdilla
Charmaine Attard
11:34 Ian Abdilla jgħid li hu qatt ma qal li l-Panama Papers m'għandhomx jiġu investigati, u qabel ma' Dr Azzopardi li kien hemm bażi għal investigazzjoni.

"U xorta bqajt ma investigajtx?" staqsa Jason Azzopardi.

Kompla jistaqsi: "Kif jista' jkun li ma ndunajtx li kien qed isir, sar, jew se jsir reat?"
Charmaine Attard
11:32 Fir-rapport, Abdilla kiteb li kien hemm suspettati dwar trusts li fetħu Mizzi u Schembri.
Charmaine Attard
11:29 Jason Azzopardi jaqra mid-dokument u jsemmi kif Tillgate – li hija ta' Keith Schembri – kienet mistennija tagħmel qligħ ta' €300,000 fis-sena.

Dr Azzopardi jinnota li l-kumpanija Kasco ta' Schembri, irreġistrat tnaqqis għal sentejn konsekuttivi u għaldaqstant tqum il-mistoqsija kif kien possibbli għalih li jagħmel €300,000 fi profitti.
Charmaine Attard
11:26 Issa x-xhud Ian Abdilla qed jiġi mistoqsi mill-Avukat Jason Azzopardi. Azzopardi se jsaqsi mistoqsijiet dwar l-Operation Green. Dan hu l-istess dokument li kienet qed tirreferi għalih Comodini Cachia.
Charmaine Attard
11:21 Dr Therese Comodini Cachia tirreferi għall-minuti ta' rapport li nkiteb minn Abdilla f'Marzu 2017. Tispjega li Abdilla kiteb li l-Korp għandu jieħu l-parir tal-AĠ dwar l-investigazzjonijiet.
Charmaine Attard
11:19 Abdilla qal li l-FIAU ħadu sentejn biex sabu ta' min kienet il-kumpanija 17 Black.
Charmaine Attard
11:15 "Li b'mod volontarju tiddeċiedi li tistenna qabel tinvestiga s-servers ta' Nexia BT, qed tagħti lok li l-prova setgħet ġiet kompromessa", qal l-Imħallef Emeritu Michael Mallia.
Charmaine Attard
11:12 L-Avukat Comodini Cachia titlob lix-xhud jgħid għaliex stenna għal mill-inqas sena, għal informazzjoni li setgħet tħassret jew ġiet encrypted. Abdilla qal li d-deċiżjoni ttieħdet flimkien ma' Silvio Valletta u l-Kummissarju tal-Pulizija fuq il-parir tal-AĠ.
Charmaine Attard
11:08 Dwar is-servers ta’ Nexia BT, Ian Abdilla qal li dawn kienu investigati aktar minn darba – “ovvjament waqt l-inkjesta Egrant”.
Charmaine Attard
11:05 Dwar il-laqgħat mal-AĠ, Abdilla qed jgħid li seta’ kien hemm iktar. Stqarr li meta saret il-laqgħa mal-AĠ, intalab jagħti lill-Korp dak li ġie diskuss bil-kitba.
Charmaine Attard
11:04 It-talba lill-banek saret f’Jannar 2017.
Charmaine Attard
11:03 L-avukat tagħti r-rapport lix-xhud. Jikkonferma dak li qalet Comodini Cachia.
Charmaine Attard
11:02 Abdilla jidher iktar konfuż. Comodini Cachia stqarret li l-banek kollha wieġbu inkluż il-Bank Pilatus, imma mhux il-Bank of Valletta.
Charmaine Attard
11:01 Abdilla qal iva imma mbagħad deher konfuż. Comodini Cachia reġgħet staqsiet jekk hux ċert li l-banek kollha wieġba.
Charmaine Attard
10:59 Comodini Cachia qed tistaqsi lil Abdilla, jekk weġbuhomx il-banek kollha li kkomunikaw magħhom waqt l-investigazzjonijiet.
Charmaine Attard
10:57 Abdilla qal li hu ma jiftakarx jekk xi ħadd qattx tah struzzjonijiet biex jagħmel ir-rapport.
Charmaine Attard
10:56 L-Avukat Therese Comodini Cachia qed tistaqsi lix-xhud dwar rapport partikolari li ġie sottomess fl-10 ta’ Mejju 2016.
Charmaine Attard
10:54 L-Imħallef Lofaro qalet lil Abdilla li kien għadu kif qal li ma investigax il-Panama Papers anke minħabba biża’ li jiġi kkritikat.
Charmaine Attard
10:50 Ian Abdilla qal li dritt wara l-inkjesta ta’ Egrant, kien hemm bidla dwar kif jipproċedu fuq l-investigazzjonijiet l-oħra.
Charmaine Attard
10:47 Il-Bord qed jispjega li fil-file ppreżentat fil-Qorti, Ian Abdilla kiteb li "jista' ma jkunx hemm provi". Il-Bord, frustrat bix-xhieda ta' Abdilla, qal li jekk kiteb hekk, ikun investiga biex jikkonkludi jekk kienx hemm provi, u ma jħallix l-investigazzjoni nofs leħja.
Charmaine Attard
10:45 Dwar MacBridge, Ian Abdilla qed jgħid li sal-ġimgħa li għaddiet, sa meta kien jokkupa l-kariga ta' Kap tat-Taqsima tar-Reati Ekonomiċi, il-Pulizija ma kellha l-ebda informazzjoni dwar din il-kumpanija f'Dubaj.
Charmaine Attard
10:43 Il-Bord qed jgħid li Abdilla mhux iwieġeb il-mistoqsijiet li qed isirulu.
Charmaine Attard
10:41 Il-Bord qed jibqa’ jistaqsi lil Abdilla. Ix-xhud deher konfuż u qal li bħala kap tat-taqsima l-prijorità tiegħu ma kinitx li jinvestiga lil dawk li huma speċifikament PEPs.
Charmaine Attard
10:39 Il-Bord qed jistaqsi lil Ian Abdilla kemm influwenzah il-parir tal-AĠ biex jimxu bil-mod fl-investigazzjonijiet tal-Panama Papers.
Charmaine Attard
10:34 Ċertu affarijiet li Abdilla qed jgħid li ma kinux jagħmlu sens għalih u għall-ECU biex jigu investigati, jidher li jagħmlu sens għall-Bord tal-Inkjesta.
Charmaine Attard
10:33 Il-Bord tal-Inkjesta jgħid li jinsab konvint li Abdilla għandu informazzjoni dwar MacBridge.
Charmaine Attard
10:31 Abdilla jgħid li ma kienx hemm tranżazzjonijiet ta’ flus minn 17 Black u MacBridge – it-Taqsima tar-Reati Kriminali fuq dawn l-investigazzjonijiet iffukat.
Charmaine Attard
10:28 Ian Abdilla qal li jaħseb li iva, mil-lat amministrattiv, l-investigazzjonijiet fuq Hearnville u Tillgate ġew konklużi. Madanakollu żied jgħid li ma jistax jikkonferma dan.
Charmaine Attard
10:27 Abdilla stqarr li l-eks Chief of Staff Keith Schembri, pereżempju, huwa negozjant. L-Imħallef Lofaro kkumentat li kulħadd jaf li fetaħ kumpanija l-Panama għal meta jirtira mill-politika, kif qal".
Charmaine Attard
10:26 Abdilla qed jgħid li huwa legali għal PEP li jiftaħ struttura finanzjarja f'pajjiżi oħra, inkluż fil-Panama. "Il-Panama ma tfissirx ħasil tal-flus", żied jgħid. Il-Bord tal-Inkjesta ma jaqbilx ma' din l-istqarrija.
Charmaine Attard
10:25 L-Imħallef Lofaro ma tidhirx konvinta mix-xhieda ta' Abdilla, u qaltlu li qed jirrepeti dettalji li diġà jafu.
Charmaine Attard
10:23 Abdilla jgħid li la l-FIAU bdiet tinvestiga l-Panama Papers , kellha tkompli tinvestiga "għax l-ECU ma tistax tinterferixxi la l-investigazzjonijiet ikunu bdew diġà". Il-Bord tal-Inkjesta sorpriż bl-ispjega ta' Abdilla.
Charmaine Attard
10:22 Ian Abdilla qed jispjega li l-ewwel rapport tal-FIAU inkludu ftit informazzjoni dwar Hearnville u Tillgate. Il-Bord jistaqsi kif inhu possibbli li l-Pulizija ma aċċertawx li dawn il-kumpaniji jiġu investigati.
Charmaine Attard
10:21 Il-Bord jinnota li dan għadu ta' tħassib kbir għax jinvolvi persuni espospti politikament (PEPs).
Charmaine Attard
10:19 Il-Bord jinnota li Abdilla qed isemmi r-rapport issa, wara dak li ħareġ fl-aħħar ġimgħa. Abdilla kkonferma li kellu laqgħat mal-Avukat Ġenerali. Stqarr li r-rapport tiegħu dwar il-Panama Papers iddiskutieh mal-AĠ. Ma jiftakarx jekk Silvio Valletta, l-Eks Assistent Kummissarju, kienx preżenti għal din il-laqgħa. Ikkonferma li l-file kien ta' tħassib kbir għall-Pulizija.
Charmaine Attard
10:18 Il-file li fih l-Avukat Ġenerali ħalla nota dwar l-investigazzjonijiet tal-Panama Papers ġie ppreżentat fil-Qorti.
Charmaine Attard
10:17 Il-Bord esprima r-rabja u l-frustrazzjoni li fl-aħħar seduta Abdilla ma qalx il-verità kollha taħt ġurament.
Charmaine Attard
10:10 Il-Bord tal-Inkjesta jistaqsi lil Abdilla dwar l-aħħar xhieda tiegħu, dwar "il-parir' li ngħata mill-Avukat Ġenerali biex l-investigazzjonijiet tal-Panama Papers jittieħdu bil-kalma.
Charmaine Attard
10:08 Ix-xhud li jmiss: L-eks Kap tat-Taqsima tar-Reati Ekonomiċi Ian Abdilla. Din hija t-tieni darba li Abdilla qed jixhed f'din l-inkjesta pubblika.
Charmaine Attard
10:07 Azzopardi qal ukoll li Joseph Muscat kien ħabib tiegħu u li darba stiednu biex imur jara waħda mill-plays tiegħu. Ix-xhieda ta' Mario Philip Azzopardi tieqaf hawn.
Charmaine Attard
10:05 Azzopardi qal li l-play "Ix-Xiħa" hija dwar politiċi korrotti u kif il-poplu kien għami wisq biex jarahom. Qabbel waħda mill-plays tiegħu mal-play "The assassination of Margaret Thatcher".
Charmaine Attard
10:03 Azzopardi jgħid li għandu stqarrija li jixtieq jaqra. Il-Bord jgħidlu biex jaqraha.
Charmaine Attard
10:01 Mario Philip Azzopardi qal li darba hu ġie intervistat minn Daphne Caruana Galizia. Semma li hu ma kellux relazzjoni tajba magħha fuq livell professjonali. Azzopardi qal li Caruana Galizia kienet tikkritikah ħafna fil-bloggs tagħha.
Charmaine Attard
10:01 Il-Bord qal li bl-ebda mod ma jrid jiġġudika l-kitbiet tiegħu, imma jeħtieġ li jifhem.
Charmaine Attard
09:59 Il-Bord jistaqsi għaliex qabbel lil Daphne ma' Margaret Thatcher fil-play tiegħu. Mario Philip Azzopardi qal li l-Bord ma jistax jiġġudikah fuq il-kitba tiegħu għax "kittieb għandu d-dritt li jikteb li jrid".
Charmaine Attard
09:58 Azzopardi jgħid li l-kuntratt tiegħu jitlob li jipproduċi 3 plays fis-sena. Stqarr li għadu kif spiċċa jikteb il-play "ix-Xiħa". "Ix-Xiħa" jinkludi l-karattru tal-blogger – Daphne Caruana Galizia.
Charmaine Attard
09:53 Mario Philip Azzopardi jgħid li l-intenzjonijiet tiegħu li jipproduċi dawn il-plays kienu purament artistiċi.
Charmaine Attard
09:52 Azzopardi qal li l-iskripts qatt ma ġew miktuba, u li kulma kellu huma t-titli. Stqarr li kienu satira.
Charmaine Attard
09:50 Mario Philip Azzopardi jitla' fuq il-pedana tax-xhieda. Il-Bord jistaqsih fuq żewġ skripts li kiteb b'rabta mal-assassinju ta' Daphne. L-ismijiet tal-plays huma: "Min qatel lil Daphne Caruana Galizia?" u "Ix-Xiħa".
Charmaine Attard
09:49 L-Avukat Comodini Cachia tgħid li r-rapport ġie ppubblikat ilbieraħ fl-4pm u tpoġġa fuq il-mejda tal-kamra tar-rappreżentanti lbieraħ stess. Stqarret li se tagħmel mezz li kopja tiegħu tiġi ppreżentata fil-Qorti.
Charmaine Attard
09:45 Il-Bord tal-Inkjesta jidħol fl-awla. Il-bord hu mmexxi mill-Imħallef Emeritu Michael Mallia u magħmul mill-Prim Imħallef Emeritu Joseph Said Pullicino u l-Imħallef Abigail Lofaro. Jordna li jiġi ppreżentat bl-aħħar rapport tal-NAO li ġie ppubblikat ilbieraħ dwar il-proċess li bih il-VGH xtrat it-tliet sptarijiet.
Charmaine Attard
09:37 L-avukat Therese Comodini Cachia tinsab fl-awla. Hawn preżenti wkoll qraba tal-ġurnalista assassinata.
Charmaine Attard
09:37 Is-seduta kellha tibda fid-9.30am.
Charmaine Attard
09:32 Illum mistenni jkompli jixhed l-Eks Kap tat-Taqsima tar-Reati Kriminali Ian Abdilla.
Charmaine Attard
09:29 Bonġu, ninsabu f'Awla 20. Dalwaqt tibda seduta oħra fl-inkjesta pubblika dwar l-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia.
Charmaine Attard

Il-Bord tal-Inkjesta hu mmexxi mill-Imħallef Emeritu Michael Mallia u magħmul mill-Prim Imħallef Emeritu Joseph Said Pullicino u l-Imħallef Abigail Lofaro.