Il-Pulizija b’parir legali biex ma tintervjenix meta Ali Sadr ħareġ minn Pilatus bil-bagalji

Aġġornat 07:44 PM
Net News / YouTube

Read in English.

Dalgħodu kompla jixhed Ian Abdilla, l-eks Kap tat-Taqsima tar-Reati Ekonomiċi, fl-inkjesta pubblika fuq l-assassinju ta’ Daphne Caruana Galizia.

Abdilla huwa Assistent Kummissarju tal-Pulizija. Huwa tneħħa minn Kap tat-Taqsima tar-Reati Ekonomiċi fil-ġimgħat li għaddew, meta l-Kummissarju l-ġdid Angelo Gafà ħatar lil Alexandra Mamo minfloku.

Illum Abdilla ġie mistoqsi fuq l-investigazzjonijiet fuq il-Bank Pilatus, Egrant, u l-Panama Papers.

L-inkjesta għandha tiddetermina jekk l-istat u l-awtoritajiet setgħux jagħmlu iktar biex il-ġurnalista ma tinqatilx.

Xi spikka fis-seduta tal-lum?

 • “Kellek l-evidenza taħt imnieħrek u injorajtha” – L-Imħallef Emeritu Mallia lil Ian Abdilla fuq il-Bank Pilatus u Egrant
 • Il-Kummissarju qal lil Abdilla biex ma jmurx il-Kwartieri minnufih meta Ali Sadr kien ħiereġ mill-Bank Pilatus; hu kellu ikla l-Imġarr
 • Il-pulizija ngħataw parir legali biex ma jintervjenux meta Ali Sadr ħareġ mill-Bank Pilatus bil-bagalji
 • Abdilla kien talab il-parir ta’ ħafna maġistrati jekk kellux biżżejjed evidenza biex jinvestiga Egrant
 • Ma qisnihiex suspettuża li Brian Tonna jagħti isem sid Egrant lil Mossack Fonseca minn fuq Skype – Abdilla
 • It-Taqsima tar-Reati Ekonomiċi ma bdiet l-ebda investigazzjoni minħabba xi ħaġa li kitbet Daphne
11:17 Grazzi talli segwejtuna. Il-ġurnata t-tajba!
Sephora Francalanza
11:12 Is-seduta li jmiss se ssir nhar l-Erbgħa fid-9.30am.
Sephora Francalanza
11:12 Ix-xhieda ta' Ian Abdilla tintemm hawn.
Sephora Francalanza
11:11 Ian Abdilla jgħid li hemm ħafna postijiet fejn wieħed imur ifittex, imma ma jwiġibx speċifikament fuq il-preżenza ta' Nexia BT fil-Ministeru, u dwar għaliex il-pulizija ma ħadux is-servers ta' Nexia BT.
Sephora Francalanza
11:10 Dr Azzopardi jistaqsih isibhiex stramba li l-istess kumpanija privata li kellha uffiċċju fil-Ministeru kienet dik li fetħet kumpaniji sigrieti fil-Panama għal persuni Maltin involuti fil-politika. "Għalhekk kellkom tieħdu s-servers ta' Nexia BT," itemm jgħid Azzopardi.
Sephora Francalanza
11:10 Abdilla jgħid li jaħseb li xi kompjuters ta' Nexia BT ittieħdu minn bini ministerjali waqt l-inkjesta Egrant.
Sephora Francalanza
11:09 Ix-xhud iwieġeb fl-affermattiv. Jgħid li ħaseb li Azzopardi se jsemmilu l-Uffiċċju tal-Prim Ministru.

"Kienu jsemmu l-OPM, imma kien il-Ministeru għall-Ġustizzja," jikkjarifika Azzopardi.
Sephora Francalanza
11:08 Fl-investigazzjoni, ġie stabbilit li Nexia BT, kumpanija privata, kienet preżenti fiżikament f'ministeru minnhom. Dr Azzopardi jistaqsi lix-xhud jikkonfermax li dan kien il-Ministeru għall-Ġustizzja.
Sephora Francalanza
11:07 Ix-xhud hu mistoqsi fuq l-ittri bil-mistoqsijiet mibgħuta mill-pulizija f'pajjiżi oħra.

Jispjega li dan hu proċess twil, u li qegħdin jibagħtu l-informazzjoni kollha li għandhom flimkien mal-ittri.
Sephora Francalanza
11:07 Lofaro tgħid li kieku hi, kienet tarrestah jew tagħtih il-bail.
Sephora Francalanza
11:06 L-avukat iżid jgħid li dak iż-żmien kien hawn protesta nazzjonali. Jistaqsi lill-eks Kap tal-ECU għaliex ma investigawx. "Jekk nagħmel riklam fuq is-Sunday Times li se nagħmel hold-up, il-pulizija ma jiġbrunix?" jistaqsi Azzopardi.

"Hi mistoqsija antipatka," iwieġeb Abdilla.
Sephora Francalanza
11:05 Azzopardi jistaqsi lil Abdilla kemm-il investigazzjoni bdiet minn xi ħaġa li kitbet Daphne Caruana Galizia. Abdilla jwieġeb li l-ebda.
Sephora Francalanza
11:03 Dr Jason Azzopardi jsemmi kif fl-2016, Daphne Caruana Galizia kienet semmiet li Neil Chennoweth, media partner tal-ICIJ semma lil persuni Maltin esposti politikament (PEPs).
Sephora Francalanza
11:03 Abdilla jikkummenta fuq is-salarji li għandhom l-analisti finanzjarji fl-industrija tal-iGaming meta kkumparati mal-paga li jaqilgħu l-pulizija.
Sephora Francalanza
11:02 Abdilla jikkummenta li l-infurzar mhux kwistjoni tal-pulizija biss. Isemmi kif l-MFSA, l-FIAU, eċċ. ma kinux pari passu mal-industrija, li kulma jmur, dejjem qed tikber.
Sephora Francalanza
11:02 Il-Prim Imħallef Emeritu jgħid li l-infurzar huwa problema f'Malta.
Sephora Francalanza
11:00 Meta telaq mit-Taqsima tar-Reati Kriminali Ekonomiċi, kien hemm madwar 82 uffiċjal. Fl-2016, it-Taqsima kellha 36 uffiċjal.

Jgħid li hemm ħafna xogħol xi jsir. Hu prova jimbotta biex ikun hemm 22 spettur tal-pulizija fl-ECU. Bħalissa hemm erbgħa u tmienja qegħdin jiksbu t-taħriġ.
Sephora Francalanza
10:59 Ix-xhud jgħid li li kieku kienu jafu dak li jafu llum, jew kellhom ir-riżorsi li għandhom illum, kienu jaħdmu aħjar.
Sephora Francalanza
10:58 Huwa mistoqsi dwar Montenegro.

Fuq Cifidex iltaqgħu ma' Montenegro permezz ta' tranżizzjoni ma' 17 Black. Iżjed evidenza ħarġet mill-apparat elettroniku li ġabru.

Bagħtu ittri b'mistoqsijiet lil pajjiżi oħra wkoll.
Sephora Francalanza
10:57 Abdilla jgħid li ltaqa' ma' Keith Schembri darbtejn. Imbagħad jgħid li qatt ma ltaqa' ma' Keith Schembri, Konrad Mizzi u Joseph Muscat. Rahom biss fl-inkjesta.
Sephora Francalanza
10:56 Abdilla jgħid li d-dokumenti misjubin dehru awtentiċi u ġenwini.
Sephora Francalanza
10:51 "Ma nistax naqbad dokument li qatt ma rajt bħalu qabel u ngħid li hu ġenwin," jgħid Abdilla. Imbagħad, minħabba f'hekk, ġew interrogati diversi nies.
Sephora Francalanza
10:50 Id-dokumenti ntbagħtu Dubaj biex tiġi kkonfermata l-awtentiċità tagħhom.
Sephora Francalanza
10:50 Il-Prim Imħallef Said Pullicino jistaqsi fuq ir-rejd li sar għand Yorgen Fenech, meta l-pulizija ġabru l-memorandum u dokumenti oħra ta' 17 Black.
Sephora Francalanza
10:47 "Insibha diffiċli nemmen li l-Kap tat-Taqsima tar-Reati Kriminali Ekonomiċi ma kienx involut," tikkummenta l-Imħallef Lofaro.

"Ma kontx infurmat," itenni Abdilla.
Sephora Francalanza
10:46 Azzopardi jgħid lix-xhud jispjega għaliex il-pulizija għall-ewwel qalu li ma kienx hemm suspetti fil-Bank Pilatus, u mbagħad wara li Joseph Muscat għamel l-ilment kriminali, huma bdew jinvestigaw.

Abdilla jwieġeb li hu ma kienx involut.
Sephora Francalanza
10:44 L-Imħallef Abigail Lofaro tikkummenta li li kieku kienet hi, ma kinitx tiddiskutiha miegħu. Tinsisti li l-maġistrati mhux qegħdin hemm għall-pariri, għax din mhix etika.
Sephora Francalanza
10:44 "Meta bdiet Egrant, kellimt lil diversi maġistrati, u wħud qaluli li bl-evidenza li kelli, ma kinux jagħtuni l-mandat. Tlabt il-parir ta' ħafna maġistrati," jgħid Abdilla minn jeddu.
Sephora Francalanza
10:42 Azzopardi: "Meta tridu tieħdu xi ħaġa minn dar xi ħadd bħala uffiċjali tal-pulizija, x'tagħmlu?"
Abdilla: "Inġibu mandat."
Azzopardi: "Mingħand min?"
Abdilla: "Mingħand il-maġistrat on call."
Azzopardi: "Jiġifieri qeħdin fil-bidu ta' Mejju u minkejja din l-evidenza kollha, ma ħassejtx il-ħtieġa li tmur għand il-maġistrat on call u titolbu għal mandat?"
Abdilla: "Konna noqogħdu attenti li jkollna l-evidenza kollha l-ewwel."
Sephora Francalanza
10:40 Azzopardi jipprovdi d-dettalji f'din l-ordni:

– Meta l-karti tqattgħu f'Nexia BT;
– F'Marzu tal-2016 diġà kienu ġew iħħekkjati xi servers ta' Mossack Fonseca, u kien hemm l-irvelli fil-Brażil;
– F'April tal-2016 kien hemm il-bloggata ta' Daphne Caruana Galizia;
– Fil-bidu ta' Mejju, intalab il-parir tal-Avukat Ġenerali.
Sephora Francalanza
10:40 Abdilla jgħid li lanqas din ma qajmet suspett.
Sephora Francalanza
10:39 Azzopardi jirreferi għal bloggata oħra ta' Caruana Galizia, din id-darba fuq Nexia BT, datata fil-11 ta' Marzu tal-2016.

(daphnecaruanagalizia.com/2016/03/the-large-number-of-rubbish-bags-containing-documents-were-picked-up-by-a-kasco-van/)
Sephora Francalanza
10:38 Dr Azzopardi jistaqsi jekk il-fatt li s-sid (UBO: Ultimate Beneficial Owner) ġie żvelat fuq Skype kienx ta' suspett partikolari.

Abdilla jwieġeb minn taħt l-ilsien.
Sephora Francalanza
10:36 L-avukat isemmi kif Abdilla u diversi xhieda oħra stqarrew li l-blogg ta' Daphne Caruana Galizia, Running Commentary, kienu jużawh bħala sors miftuħ. Jistaqsih jekk il-pulizija investigawx dak iż-żmien, f'April tal-2016.

Abdilla jgħid li le.
Sephora Francalanza
10:36 Dr Azzopardi jirreferi għal bloggata mtellgħa minn Caruana Galizia fil-11 t'April tal-2016 fuq Egrant, it-tielet kumpanija fil-Panama, li twaqqfet fl-istess żmien bħall-kumpaniji ta' Konrad Mizzi u Keith Schembri.
Sephora Francalanza
10:35 Jibda bil-mistoqsijiet tiegħu lix-xhud Dr Jason Azzopardi.
Sephora Francalanza
10:35 Abdilla jieħu nifs qawwi. Jgħid li mhux ċert. Issemma xi parir, imma hu ma jkunx jaf.
Sephora Francalanza
10:35 L-avukatessa tistaqsih jekk huwa staqsiex min ta l-parir legali u jekk ingħatax, fuq kollox.
Sephora Francalanza
10:34 Ix-xhud jispjega li lill-Kummissarju ċempillu għall-ħabta tat-8.30pm/id-9pm. Ingħata struzzjonijiet biex ma jmurx fil-Kwartieri tal-Pulizija. Abdilla jgħid li fehem li l-Kummissarju kien se jfittex parir legali. Imbagħad, xi l-10pm, mar il-Kwartieri.
Sephora Francalanza
10:33 Dr Comodini Cachia tistaqsi fuq it-telefonata lill-Kummissarju tal-Pulizija.
Sephora Francalanza
10:32 Saru jafu lil Ali Sadr il-ġurnata wara li interrogawh. Dakinhar li interrogawh mar jorqod għand xi ħabib, jispjega Abdilla.
Sephora Francalanza
10:32 Ix-xhud jgħid li ssemmiet, imma dak iż-żmien Egrant ma kkunsidrawhiex.
Sephora Francalanza
10:31 L-avukatessa ssemmi kif Egrant ħarġet fil-pubbliku xahar qabel Operation Green, fl-2016. "Kif ma ntbaħtux bir-rabta?"
Sephora Francalanza
10:30 Abdilla jwieġeb li ntbagħtu ittri bil-mistoqsijiet il-Panama. Dawn ma kinux biss fuq Egrant, imma anke fuq Hearnville, Tillgate u l-bqija.

Ix-xhud jerġa' jgħid li għadda ħafna żmien minn dakinhar 'l hawn.
Sephora Francalanza
10:29 Dr Comodini Cachia tistaqsi, "Xi stennejtu li se ssibu fl-2017? Waqt l-investigazzjoni tal-pulizija investigajtu l-konnessjoni bejn il-Panama Papers u Egrant? Investigajtu r-rabta bejn Egrant, Hearnville, Tillgate u MacBridge?"
Sephora Francalanza
10:29 Il-mistoqsija li jmiss hija dwar il-ħtif tas-server ta' Nexia BT, u għaliex dan is-server ma ttiħidx fl-2016.
Sephora Francalanza
10:28 It-tweġiba ta' Abdilla qed titqies bħala rifjut li jwieġeb.
Sephora Francalanza
10:28 L-Imħallef Lofaro tgħidlu li mhuwiex iwieġeb il-mistoqsija, lanqas qed jindirizzaha.
Sephora Francalanza
10:27 "Diġà spjegajt l-aħħar darba. Il-pulizija tinvestiga skont x'evidenza jkollha," iwieġeb Abdilla.
Sephora Francalanza
10:26 Lofaro tgħid lix-xhud li issa qed jiġi mistoqsi jikkumpara s-sitwazzjoni, u jispjega għaliex ma ttiħditx azzjoni dak iż-żmien.
Sephora Francalanza
10:26 Abdilla jgħid li diġà spjega.
Sephora Francalanza
10:25 L-avukatessa ssemmi kif sena qabel sar l-ilment kriminali, kien hemm rapport mill-FIAU li kien qed jissuspetta li sar ħasil tal-flus sena qabel.

"Kif tispjega li l-pulizija ħadu azzjoni fuq dan malli sar l-ilment kriminali mill-Prim Ministru?"
Sephora Francalanza
10:25 Tibda tistaqsi Dr Comodini Cachia fuq dan, li qed tirrappreżenta lill-familja Caruana Galizia.
Sephora Francalanza
10:25 Mallia jippersisti bil-mistoqsijiet u jistaqsi lil Abdilla jekk kienx staqsieh lil Tonna għall-isem, u għaliex intuża Skype.

Abdilla jgħid li dan kollu huwa spjegat fir-rapport tal-Egrant.
Sephora Francalanza
10:23 Abdilla jgħid li Tonna insista li Egrant kienet tiegħu. Ikompli jitkellem, iżda donnu jevita li jwieġeb direttament. Jgħid li normali tikkomunika minn fuq Skype.
Sephora Francalanza
10:22 Il-Prim Imħallef jistaqsi fuq l-email ta' Nexia BT li fih jingħad li Mossack Fonseca kien infurmat li isem is-sid ta' Egrant kien se jingħatalu minn fuq Skype.

Mallia jistaqsi jekk il-pulizija staqsewx lil Brian Tonna x'isem ta fuq Skype. "Mistoqsija sempliċi u diretta," jikkummenta Mallia.
Sephora Francalanza
10:19 L-Imħallef Abigail Lofaro tistaqsi jekk Ali Sadr kellux residenza f'Malta.

Abdilla jgħid li normalment kien joqgħod f'lukanda, iżda mbagħad saru jafu li kellu dar f'Malta. Ma jistax jiftakar kinitx reġistrata fuqu jew fuq martu.
Sephora Francalanza
10:18 L-allegazzjonijiet dwar Egrant kienu ilhom iberrnu. Uħud allegaw li Egrant kienet ta' John Dalli. Abdilla jispjega li dakinhar li ġie allegat li Egrant kienet ta' Michelle Muscat, Joseph Muscat għamel ilment kriminali.
Sephora Francalanza
10:18 L-ewwel persuna li daħlet, imbagħad, kienet il-Maġistrat Aaron Bugeja. L-impjegati ta' Nexia BT u tal-Bank Pilatus kellhom jistennew barra.
Sephora Francalanza
10:17 L-eks Kummissarju tal-Pulizija Lawrence Cutajar u l-eks Assistent Kummissarju Silvio Valletta kienu hemmhekk. Dakinhar, il-Maġistrat Aaron Bugeja kien il-Maġistrat tal-jum. Kien hemm uffiċjal tal-pulizija stazzjonat barra l-Bank Pilatus u Nexia BT.
Sephora Francalanza
10:17 "Ridt tkun hemm biex tifhem," iwieġeb Abdilla.
Sephora Francalanza
10:16 Il-Prim Imħallef Emeritu jikkummenta dwar kif Abdilla kien jaf bihom ħerġin mill-bank, u ħalla l-ħin jgħaddi. Jistaqsi lix-xhud jekk jaħsibx li billi ħalla l-ħin jgħaddi, jaf tilef xi evidenza importanti.
Sephora Francalanza
10:16 Lofaro tistaqsi għaliex l-ilment ma kienx iffirmat mill-Avukat Ġenerali. Abdilla jsemmi kif Dr Gatt kien l-avukat personali ta' Muscat.
Sephora Francalanza
10:15 Għall-ħabta tal-10pm, Dr Edward Gatt kien avviċinahom bi lment kriminali mingħand il-Prim Ministru Joseph Muscat. Dan kien dwar allegazzjonijiet ta' malafama u fuq potenzjalment ħasil tal-flus.
Sephora Francalanza
10:14 "U l-Kummissarju kellu ikla l-Imġarr…" tikkummenta Lofaro.

Il-Kummissarju qal lil Abdilla biex ma jmurx lura għax-xogħol. Abdilla jsemmi kif il-pulizija kienu talbu parir legali dwar x'azzjoni għandhom jieħdu. Il-parir kien biex ma jintervjenux.
Sephora Francalanza
10:14 L-Imħallef Abigail Lofaro tistaqsi x'ħin marru l-bank wara li raw il-filmat.

Abdilla jgħid li dakinhar kellu ġurnata impenjata. Kien ċempel lil Silvio Valletta u Valletta ċempel lill-Kummissarju.
Sephora Francalanza
10:12 "Iva," jikkonferma Abdilla, "il-ġurnalisti ntalbu jixhdu u spjegaw dan kollu fl-inkjesta."

Jgħid li ġie infurmat dwar il-filmat, peress li kien għadu kif wasal id-dar meta ra dan il-filmat ta' Ali Sadr ħiereġ mill-bank f'Ta' Xbiex.
Sephora Francalanza
10:11 Il-Prim Imħallef isemmi kif l-ewwel darba li xehed Abdilla fl-inkjesta, qal li l-filmat ta' Ali Sadr Hasheminejad ħiereġ mill-Bank Pilatus Bank ma kienx live, imma filmat rekordjat.
Sephora Francalanza
10:07 Isemmi kif il-kliem Egrant, Konrad Mizzi, Keith Schembri, Hearnville, Tillgate, kollu ngħata lill-esperti forensiċi bħala kliem importanti fl-investigazzjoni. Jgħid li l-inkjesta tal-Egrant damet sena u nofs.
Sephora Francalanza
10:06 Ix-xhud jissokta jgħid li l-inkjesta fuq Egrant għenet fl-inkjesti dwar Hearnville. Xi dokumenti ntużaw f'inkjesti oħra.
Sephora Francalanza
10:04 Jistaqsi dwar sid Egrant.

Abdilla jgħid li Brian Tonna kien insista li kienet tiegħu, li xtraha għal klijent potenzjali. Jistqarr li ma sabu l-ebda evidenza li tikkontradixxi dan. Dan jinkludi l-informazzjoni kollha miksuba mill-Panama u mill-Panama Papers. Jinnota li l-iskop tal-inkjesta kien wieħed dejjaq.
Sephora Francalanza
10:03 L-Imħallef Emeritu Mallia m'għandux aktar x'jistaqsi. Il-Prim Imħallef Said Pullicino jibda bil-mistoqsijiet tiegħu għax-xhud.
Sephora Francalanza
10:02 Abdilla jistqarr li peress li għadda ż-żmien, ma jistax ikun preċiż, u mhuwiex f'pożizzjoni li jikkonferma d-dettalji li ddiskuta ma' Rivera. Jgħid, iżda, li żgur kienu jiċċekkjaw dwarha.
Sephora Francalanza
10:01 L-Imħallef Emeritu Mallia jidher irritat, huwa u jgħid lix-xhud li kellu l-evidenza taħt imnieħru u donnu injoraha. Jisħaq li Rivera nnifsu ammetta li kien hemm miżapproprjazzjoni tad-dokumenti mill-bank. "U ma investigajtx?!" jgħidlu.
Sephora Francalanza
10:00 "Ma nistax ngħid," iwieġeb Abdilla. Jispjega li kien hemm żewġ inkjesti, waħda mill-Imħallef Consuelo Scerri Herrera, dak iż-żmien Maġistrat, u oħra mill-Maġistrat Doreen Clarke.
Sephora Francalanza
09:59 L-Imħallef Emeritu jsemmi kif ftit wara li ħarġet din l-istqarrija mill-Bank Pilatus, il-ġurnalista Daphne Caruana Galizia kienet kitbet fil-blogg tagħha li sa dik id-data, l-uniċi dokumenti maħruġin mill-bank kienu dawk li kellhom x'jaqsmu ma' min kien is-sid ta' Egrant. Jistaqsi lix-xhud jekk huwa investigax dan.
Sephora Francalanza
09:56 "Ma neskludix li Rivera ma xehedx dwar dan fl-inkjesta dwar Egrant," jgħid Abdilla. Jissokta jgħid li tkellmu ma' diversi nies f'dik l-inkjesta, u allura hemm ċans kbir li din il-kwistjoni ġiet diskussa ma' Rivera dak iż-żmien.
Sephora Francalanza
09:55 Luis Filippe Rivera kien wieħed mix-xhieda waqt l-inkjesta Egrant. Xehed diversi drabi fl-inkjesta.
Sephora Francalanza
09:54 Tidħol l-Avukatessa Therese Comodini Cachia.
Sephora Francalanza
09:53 Mallia jistaqsi jekk il-pulizija kinux staqsew lil Rivera fuq id-dokumenti kunfidenzjali u l-informazzjoni li kien qed jirreferi għaliha.

Abdilla jispjega li hu ma kienx involut direttament dak iż-żmien, u kien iddelega dan ix-xogħol lil spettur. Jgħid li mhux ċert 100% imma jista' jkun li Rivera qed jirreferi għall-compliance report u għall-korrispondenza.
Sephora Francalanza
09:52 L-Imħallef Emeritu jistaqsi jekk il-pulizija kinux staqsew lil Rivera x'ried ifisser bil-kliem, "having its reputation threatened by false and defamatory allegation."

"Le," iwieġeb Abdilla.
Sephora Francalanza
09:51 Ikompli jgħid li f'dawk il-ġimgħat, hu u l-Maġistrat kienu jaraw kull artiklu fil-midja l-ewwel ħaġa kull filgħodu, biex jaraw jekk kinitx ġiet żvelata xi informazzjoni mill-investigazzjoni. Il-Maġistrat kien bagħat għal xi ġurnalisti wkoll.
Sephora Francalanza
09:50 Ix-xhud itenni li l-istqarrija ma ngħatatx lill-Maġistrat Bugeja.
Sephora Francalanza
09:50 Ix-xhud huwa mistoqsi jekk l-istqarrija inkwistjoni ngħatatx lill-Maġistrat Aaron Bugeja, il-Maġistrat li mexxa l-inkjesta fuq Egrant. Abdilla jgħid li ma jaħsibx.
Sephora Francalanza
09:49 Abdilla jispjega li lil Rivera kellmu fuq il-kumpanija Egrant, eċċ. Jgħid li jassumi li l-uffiċjal tal-pulizija li investiga l-leak imsemmija kellmu fuq l-istqarrija maħruġa fil-11 ta' Mejju tal-2017.
Sephora Francalanza
09:47 Luis Filippe Rivera kien għamel rapport mal-Pulizija dwar l-allegati "leaks." Fl-istqarrija tintuża l-kelma "leak" biex tirreferi għal meta l-FIAU żaret il-bank issa mxolji.
Sephora Francalanza
09:46 Ian Abdilla jgħid li jafu. Jistqarr li l-Pulizija ma kinitx interrogat lil Rivera fuq l-istqarrija li għadha kemm inqrat silta minnha. Huwa kien preżenti għat-tfittxijiet kollha li saru fil-Bank Pilatus.
Sephora Francalanza
09:44 Mallia jgħid li l-istqarrija ġiet iffirmata minn Luis Filippe Rivera. Jistaqsi lix-xhud jekk jafux u jekk kienx interrogah.
Sephora Francalanza
09:42 L-Imħallef Emeritu jibda jaqra mill-istqarrija datata fil-11 ta' Mejju, 2017.

L-istqarrija tgħid, "Pilatus Bank on May 8, 2017 has commenced legal actions in the USA for defamatory actions. The bank will pursue all parties and individuals all legal action…"
Sephora Francalanza
09:41 L-Imħallef Emeritu Michael Mallia jinforma lix-xhud li se jistaqsih dwar stqarrija maħruġa mill-Bank Pilatus.
Sephora Francalanza
09:40 Ian Abdilla jitla' fuq il-pedana tax-xhieda.
Sephora Francalanza
09:38 Il-Bord tal-Inkjesta jidħol fl-awla.
Sephora Francalanza
09:35 L-avukati li qed jirrappreżentaw lill-familja, Dr Jason Azzopardi u Dr Peter Caruana Galizia, l-armel tal-ġurnalista, ukoll qegħdin hawn.
Sephora Francalanza
09:35 Ninsabu f'awla 22. Ix-xhud Ian Abdilla jinsab fl-awla. L-avukat tiegħu Dr Ian Refalo wkoll qiegħed hawnhekk.
Sephora Francalanza
09:34 L-għodwa t-tajba. Nilqgħukom għal dan il-blogg live mill-qorti.
Sephora Francalanza

Iċ-ċaħda ta’ Bonnici dwar Nexia BT

Xi sigħat wara li ntemmet is-seduta fil-qorti, il-Ministru Owen Bonnici kiteb fuq Facebook li mhuwiex minnu li Nexia BT kellha kienet preżenti fil-Ministeru tal-Ġustizzja waqt li hu kien jokkupa l-kariga.

Saħaq li dan hu kollu gideb ta’ Jason Azzopardi.

Jekk il-proceduri tal-Inkjesta Pubblika gew irrapportati tajjeb fil-media, illum Dr Jason Azzopardi qal li Nexia BT…

Posted by Owen Bonnici on Friday, July 10, 2020

Xi spikka fl-aħħar seduta?

 • Ian Abdilla jgħid li ma jemminx li Daphne Caruana Galizia nqatlet minħabba dak li ġie żvelat fil-Panama Papers u 17 Black.
 • Dr Jason Azzopardi qal lil Abdilla li ma kellux juri li t-tixħim veru ġara imma jidentifikah.
 • Ian Abdilla qed jgħid li sal-ġimgħa l-oħra – sakemm kien Kap tat-Taqsima tar-Reati Ekonomiċi (ECU) – il-Pulizija ma kellha l-ebda informazzjoni dwar MacBridge.
 • Ian Abdilla spjega li l-ewwel rapport tal-FIAU inkluda ftit informazzjoni dwar Hearneville u Tillgate.
 • L-AĠ ħalla l-investigazzjonijiet fuq Nexia BT f’idejn Abdilla.
 • Il-Pulizija damu sena biex investigaw is-servers ta’ Nexia BT.

Il-Bord tal-Inkjesta hu mmexxi mill-Imħallef Emeritu Michael Mallia u magħmul mill-Prim Imħallef Emeritu Joseph Said Pullicino u l-Imħallef Abigail Lofaro.