Id-deni fit-tfal: meta għandek issejjaħ tabib?

REUTERS/Thomas Peter

Meta għandek issejjaħ tabib?

 • Tarbija ta’ inqas minn tliet xhur jitlgħalha d-deni. Id-deni fit-trabi huwa t-tweġiba waħdanija tagħhom għal xi ħaġa serja. Fit-trabi tat-twelid, temperatura baxxa wkoll tista’ tindika xi ħaġa serja.
 • Deni fuq tarbija li jdum iktar minn ħamest ijiem. Il-pedjatra jista’ jkun irid jinvestiga għal raġunijiet mhux daqshekk evidenti.
 • Deni ogħla minn 104ºF (40ºC).
 • Deni li ma jinżilx minkejja sforzi biex tniżżlu.
 • Tarbija li ma taġixxix b’mod normali, diffiċli biex tqajjimha, mhux qed tixrob biżżejjed likwidi. Trabi li ma jxarrbux mill-inqas erba’ ħrieqi kuljum u tfal ta’ età ikbar li mhumiex jgħaddu l-urina kull tmienja sa tnax-il siegħa jistgħu jkunu neqsin mill-ilma f’ġisimhom (dehydrated) b’mod allarmanti.
 • Jekk it-tarbija tagħtiha aċċessjoni: (a) midd it-tarbija fuq ġenbha (b) tpoġġilha XEJN f’ħalqha (ċ) ċempel l-Emerġenza fuq 112 jekk l-aċċessjoni ddum iktar minn 5 minuti.

X’għandek tagħmel:

 • Agħti lit-tarbija ħafna likwidi.
 • Attenzjoni għal sinjali ta’ nuqqas ta’ likwidi (dehydration).
 • Agħtiha tiekol jekk turi li trid tiekol.
 • Matul il-lejl ara li kollox ikun sew mat-tarbija.
 • Żomm it-tarbija d-dar.
 • Agħtiha paracetamol jew ibuprofen jekk tidher imdejqa, mhux f’sikkitha jew ma tiflaħx.
 • Kellem tabib jekk tħossok tinkwieta dwarha.

X’m’għandekx tagħmel:

 • Tneżżax lit-tarbija u xxarrabhiex bi sponża biex tiffriskaha (id-deni huwa reazzjoni naturali għall-infezzjoni).
 • Tgħattix lit-tarbija b’ħafna ħwejjeġ jew kutri.
 • Tagħtix aspirina lil tfal taħt is-16.
 • Tħallatx paracetamol u ibuprofen jekk it-tabib ma jgħidlekx tagħmel hekk.
 • Tagħtix paracetamol lil tarbija taħt ix-xahrejn.
 • Tagħtix ibuprofen lil tarbija taħt it-3 xhur jew li tiżen inqas minn 5 kilogrammi.
 • Tagħtix ibuprofen lil trabi li jbatu bl-ażma.
 • Dejjem staqsi lit-tabib għandekx tagħti ibruprofen, speċjalment bħalissa li hawn il-coronavirus. Inħarġu twissijiet dwar din il-mediċina f’dan il-perijodu.

Għandek tinkwieta meta t-tarbija:

 • Ikollha ebusija f’għonqha.
 • Ikollha ħafas li ma jiċċarawx meta tagħfas tazza fuqhom.
 • Jibda jdejjaqha d-dawl.
 • Tagħtiha aċċessjoni l-ewwel darba u ma tiqafx titriegħed.
 • Saqajha u riġlejha kesħin ħafna.
 • Tkun imħeddla u ma tkunx tista’ tqajjimha.
 • Tbati biex tieħu n-nifs u tiġbed l-istonku ’l ġewwa taħt il-kustilji.
 • Ikollha l-parti ratba ta’ fuq rasha li tkun imqabbża ’l barra.

Tista’ tara l-verżjoni diġitali ta’ FLIMKIEN billi tagħfas hawn.

Ara l-magazine hawn