Iċ-Ċaqnu jinnomina lil Mario De Marco fl-Ice Bucket Challenge

Charles Polidano, magħruf aktar bħalha ċ-Ċaqnu, ukoll għamel l-ALS Ice Bucket Challenge.
Hu nnomina lil Johann Buttigieg, il-Kap Eżekuttiv tal-MEPA, lil Mario De Marco, Membru Parlamentari u lil Mark Micallef mit-Times of Malta.
Flimkien miegħu, għamel l-isfida wkoll l-avukat tal-Polidano Grupp Jean Paul Sammut, li fost in-nomini tiegħu kien hemm il-Ministru Chris Cardona u Winston Zahra Jr.