Ħaġa moħġaġa…

Ninbaħ, imma bir-rix

Niekol il-laħam ma ssibnix

Min jien?