Ħabs għad-9 ħatja bil-logħob tal-azzard

9 persuni involuti fil-logħob tal-azzard ġew arrestati mill-pulizija u ntbagħtu l-ħabs għal 3 xhur.

Is-seba’ rġiel u żewġ nisa, b’etajiet li jvarjaw minn 20 sa 55 sena, huma kollha Rumeni u kollha għandhom l-istess indirizz tal-Qawra. Huma ġew arrestati lbieraħ, ħafna minnhom qrib id-daħla tal-Belt Valletta.

Huma xehdu ħatja ta’ skema ta’ logħob tal-azzard illegali u mhux liċenzjata, talli kisru l-Att tal-Lotteriji u Logħob Ieħor, u talli għamlu mħatri illegali.

Ir-Rumeni waslu Malta s-Sibt li għadda, u kellhom jitilqu ġimgħa oħra.

Il-Prosekuturi ressqu €700 li għamlu r-Rumeni quddiem il-Qorti. Fil-qorti dehru wkoll xi oġġetti oħra li ntużaw: xi tazzi, tapit u affarijiet oħra.

Il-Qorti wissiet lill-irġiel ħatja li r-reat tagħhom kellu massimu ta’ terminu ta’ 5 snin ħabs, iżda kkundannathom għal 3 xhur ħabs kull wieħed. Il-Qorti kkonfiskat il-flus li daħħlu mil-logħob illegali.