Ġurnata mal-Papa San Ġwanni Pawlu II

Bħala parti minn din is-sena preparatorja biex tigi iċċelebrata l-ewwel mitt sena fl-2020 mit-twelid ta’ Karol Wojtyla, il-JP2 Foundation se żżur il-Knejjes Titulari madwar Malta u Għawdex fejn ser isiru attivitajiet biex terġa’ tqajjem il-memorja tal-Papa Pollakk billi torganizza ‘Ġurnata mal-Papa San Ġwanni Pawlu II’.

L-ewwel attivita f’Għawdex se jsir nhar is-Sibt 10 t’Awwissu 2019, fil-Bażilika tan-Natività tal-Madonna fix-Xagħra u dan l-avveniment se jkun immarkat biż-żjara tal-Eċċelenza Tiegħu Mons. Carmelo Zammit, Isqof ta ’Ġibiltà, li se iqaddes quddiesa fil-Bażilika fil-11am.
L-Isqof Zammit twieled fil-Gudja, Malta, fl-1949 u ġie ordnat saċerdot fl-1974.

Huwa għandu baċellerat fil-filosofija, Taljan u l-ekonomija, liċenzjat fit-teoloġija mill-Università ta’ Malta, u liċenzjat fil-liġi Kanonika mill- Università Pontifiċa tal-Lateran, Ruma. Qabel il-ħatra tiegħu, kien jaqdi f’bosta rwoli pastorali f’Ġibiltà, fosthom vigarju ġudizzjarju, delegat episkopali għall-edukazzjoni Kattolika, kappillan tal-iskola u kappillan. Meta rritorna Malta fl-1998, sar kanċillier tal-arċidjoċesi u mħallef fit-tribunal ekkleżjastiku. Huwa serva wkoll bħala Kanonku tal-Kapitolu Metropolitan, bħala President tal-Fondazzjoni tal-Kon-Katidral ta ’San Ġwann, u Vigarju Ġudizzjarju fl-Arċidjoċesi ta’ Malta.

Huwa ġie kkonsagrat isqof fit-8 ta ’Settembru 2016 fil-Katidral ta’ San Pawl, l-Imdina mill-Kardinal Vincent Nichols. L-Arċisqof Charles Scicluna ta ’Malta u l-Isqof Ralph Heskett ta’ Ġibiltà aġixxew bħala ko-konsagraturi.