Ġurnata Mal-Papa San Ġwanni Pawlu II fil-Belt Valletta

Ir-raba ‘edizzjoni ta’ Ġurnata Mal-Papa San Ġwanni Pawlu II, se issir fil-Bażilika tal-Madonna tal-Karmnu fil-Belt Valletta.

Din hija okkażjoni speċjali peress li l-ġurnata magħżula biex tigi organizzata dan l-avveniment hija l-Ħadd 13 ta ‘Ottubru 2019 li tahbat l-aħħar dehra tal-Madonna ġewwa Fatima li skont it-tlett itfal, kienet tidher liebsa l-Iskapular.

Karol Wojtyla kien ukoll devot tal-Madonna tal-Karmnu u dejjem gar fuqu l-Iskapular.

Bħat-tliet avvenimenti l-oħra, din il-kommemorazzjoni qed isseħħ matul din is-sena preparatorja biex jigi ċċelebrat l-ewwel ċentinarju fl-2020 mit-twelid ta ‘Karol Wojtyla u t-30 anniversarju tal-ewwel żjara pastorali li għamel il-Papa Ġwanni Pawlu II fil-Gżejjer Maltin.

L-avveniment se jospita l-Eċċellenza Tiegħu Mons George Bugeja OFM Vigarju Appostoliku ta ’Tripli, Isqof Titulari ta’ San Leone u Amministratur Appostoliku ta ’Bengażi, il-Libja. Huwa se jkun qed jiċċelebra l-quddiesa fil-10.00am. Id-devoti huma mistiedna jattendu.

Mons. Bugeja twieled fix-Xagħra Għawdex, fl-1 ta ‘Lulju 1962; Daħal fin-Novizzjat tal-Patrijiet Minuri fit-2 ta ’Ottubru 1978 u l-Professjoni Solenni tiegħu kienet fit-28 ta’ Awwissu 1983. Ġie ordnat saċerdot f’Għawdex, fil-5 ta ’Lulju 1986; inħatar Isqof Koadjutur fl-10 ta ’Lulju 2015. Huwa ġie kkonsagrat fis-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna ta’ Pinu, Għawdex, Malta, fl-4 ta ’Settembru 2015. Beda l-ministeru tiegħu fi Tripli fit-23 ta’ Ottubru 2015 bħala Isqof Koadjutur u Vigarju Ġenerali. Fil-5 ta ‘Frar 2017 sar il-Vigarju Appostoliku ta’ Tripli.