Green tea rtirat mis-suq

Il-prodott Green Tea Mao Feng tad-ditta Anhui Famous Tea ġie rtirat mis-suq minħabba li jista’ jkolli xi preżenza ta’ pestiċidi u sustanzi kimiċi oħra.
Id-Direttorat tas-Saħħa ħareġ twissija biex dan il-prodott Ċiniż biex ma jiġix ikkunsmat.