“Grazzi ta’ kull ġurnata” – Pamela lil Alex

Pamela Bezzina

Il-kantanta Għawdxija Pamela Bezzina llum qed tiċċelebra t-tieni sena anniversarju ta’ żwieġ tagħha ma’ Alex Debono.

Fil-messaġġ tagħha Pamela ddeskriviet il-15 ta’ Diċembru ta’ sentejn ilu bħala l-isbaħ ġurnata ta’ ħajjietha għax fiha żżewġet lir-raġel tal-ħolm tagħha.

“Nirringrazzja l’Alla kull ħin għal dak il-mument li xi ħaġa maġika ġibditna lejn xulxin u bqajna sakemm indunajna li ma nistgħux noqogħdu mingħajr xulxin u l-istorja tagħna ssiġillat f’din il-ġurnata! Grazzi ta’ kull ġurnata qalbi – inti kollox għalija! Grazzi ta’ l-imħabba nfinita u tar-rispett u l-ġenwinita’ tiegħek, u ta’ kemm tieħu ħsiebi!” kompliet tikteb hi.

B'qalbi kollha … għal ħajti kollha

Qed naqsam magħkom din l-'istudio version' tal-kanzunetta li kkomponejt, ktibt, u kantajt jien fit-tieġ tagħna (15.12.18) b'sorpriża lil Alex, b'filmati ta' mumenti mill-isbaħ, tal-isbaħ ġurnata tagħna! Nixtieq inrodd ħajr lil Elton Zee minn WickedandLoud li b'paċenzja kbira ipproduċa l-arranġament ferm sabiħ, lil Matteo Depares għar-recording, lil Olwyn Jo ta' l-editing tal-video, u lil Glen Vella tas-sapport enormi u għas-sehem tiegħu fil-backing vocals – u fl-aħħar u żgur mhux l-inqas lir-raġel tiegħi Alex Debono li spirani biex nikteb u nħoss kull nota u kelma mill-qalb.Ħafna mħabba <3 ℑ𝔪𝔪𝔞ġ𝔦𝔫𝔞𝔧𝔱 𝔇𝔦𝔩-ġ𝔲𝔯𝔫𝔞𝔱𝔞 𝔣𝔱𝔦𝔱 𝔩𝔦 𝔵𝔢𝔧𝔫𝔊ħ𝔞𝔵 𝔡𝔢𝔧𝔧𝔢𝔪 𝔟ż𝔞𝔧𝔱, 𝔘 𝔩𝔦𝔩𝔦 𝔫𝔫𝔦𝔣𝔰𝔦 𝔨𝔨𝔬𝔫𝔳𝔦𝔫ċ𝔢𝔧𝔱𝔏𝔦 𝔪𝔞 𝔰𝔱𝔞𝔧𝔱𝔵 𝔦𝔫ħ𝔬𝔟𝔟,𝔏𝔦 𝔪𝔞 𝔫𝔞𝔣𝔵 𝔦𝔫ħ𝔬𝔟𝔟,𝔅’𝔦𝔪ħ𝔞𝔟𝔟𝔞 𝔳𝔢𝔯𝔞𝔖𝔞𝔨𝔢𝔪𝔪 𝔱𝔣𝔞ċċ𝔞𝔧𝔱 𝔦𝔫𝔱,𝔘 ħ𝔰𝔦𝔢𝔟𝔦 𝔟𝔡𝔦𝔩𝔱𝔩𝔦 𝔱𝔞’ 𝔱𝔞ħ𝔱 𝔣𝔲𝔮𝔊ħ𝔞𝔵 𝔧𝔦𝔢𝔫 𝔪’𝔢𝔪𝔪𝔦𝔫𝔱𝔵𝔏𝔦 𝔵𝔦 𝔡𝔞𝔯𝔟𝔞 𝔫𝔦𝔰𝔱𝔞’ 𝔫𝔡𝔲𝔮𝔏-𝔢𝔪𝔬𝔷𝔷𝔧𝔬𝔫𝔦𝔧𝔦𝔢𝔱,𝔇𝔞𝔴𝔨 𝔩𝔦 𝔱𝔞𝔣 𝔟𝔦𝔰𝔰 𝔦𝔫𝔱,𝔊ħ𝔞𝔵 𝔨𝔦𝔢𝔫 𝔪𝔦𝔰𝔱𝔢𝔯𝔲𝔘 𝔣𝔦𝔡-𝔡𝔞𝔴𝔩 𝔱’𝔤ħ𝔞𝔧𝔫𝔢𝔧𝔨𝔉𝔩-𝔤ħ𝔞𝔣𝔰𝔞 𝔱𝔞’ 𝔦𝔡𝔢𝔧𝔨 ….. 𝔅’𝔮𝔞𝔩𝔟𝔦 𝔨𝔬𝔩𝔩𝔥𝔞 ħ𝔲 𝔡𝔞𝔨 𝔩𝔦 𝔧𝔦𝔢𝔫 𝔊ħ𝔞𝔩 ħ𝔞𝔧𝔱𝔦 𝔨𝔬𝔩𝔩𝔥𝔞 𝔯𝔯𝔦𝔡𝔢𝔨 𝔨𝔦𝔣 𝔦𝔫𝔱 𝔑𝔦𝔨𝔱𝔟𝔲 𝔰𝔱𝔬𝔯𝔧𝔞 ġ𝔡𝔦𝔡𝔞, 𝔘 𝔫𝔱𝔢𝔯𝔯𝔮𝔲 𝔱𝔲𝔩 𝔩-𝔢𝔱𝔢𝔯𝔫𝔦𝔱𝔞’ 𝔣𝔩𝔦𝔪𝔨𝔦𝔢𝔫 …. ℑ𝔩𝔩𝔲𝔪 𝔪𝔞 𝔫𝔦𝔟ż𝔞𝔵𝔘 𝔡-𝔡𝔦𝔫𝔧𝔞 𝔨𝔬𝔩𝔩𝔥𝔞 𝔫𝔲𝔯𝔦 𝔯𝔯𝔦𝔡𝔏𝔦 𝔪𝔞 𝔫𝔦𝔰𝔱𝔞𝔵𝔑𝔤ħ𝔦𝔵 𝔪𝔦𝔫𝔤ħ𝔞𝔧𝔯𝔢𝔨 𝔡𝔢𝔧𝔧𝔢𝔪 𝔮𝔯𝔦𝔟𝔖𝔦𝔯𝔱 𝔦𝔩-𝔨𝔢𝔫𝔫, 𝔦𝔩-𝔴𝔢𝔫𝔰,𝔗𝔞𝔧𝔱 ‘𝔦𝔩 ħ𝔞𝔧𝔱𝔦 𝔰𝔢𝔫𝔰𝔖𝔦𝔟𝔱 𝔩𝔦𝔩𝔦 𝔫𝔫𝔦𝔣𝔰𝔦ℑ𝔡𝔦 ħ𝔲 𝔣’𝔦𝔡𝔢𝔧𝔨𝔅’ħ𝔞𝔯𝔰𝔱𝔦 𝔣𝔦𝔰𝔰 𝔣’𝔤ħ𝔞𝔧𝔫𝔢𝔧𝔨 𝔅’𝔮𝔞𝔩𝔟𝔦 𝔨𝔬𝔩𝔩𝔥𝔞 ħ𝔲 𝔡𝔞𝔨 𝔩𝔦 𝔧𝔦𝔢𝔫 𝔊ħ𝔞𝔩 ħ𝔞𝔧𝔱𝔦 𝔨𝔬𝔩𝔩𝔥𝔞 𝔯𝔯𝔦𝔡𝔢𝔨 𝔨𝔦𝔣 𝔦𝔫𝔱 𝔑𝔦𝔨𝔱𝔟𝔲 𝔰𝔱𝔬𝔯𝔧𝔞 ġ𝔡𝔦𝔡𝔞, 𝔘 𝔫𝔱𝔢𝔯𝔯𝔮𝔲 𝔱𝔲𝔩 𝔩-𝔢𝔱𝔢𝔯𝔫𝔦𝔱𝔞’ 𝔣𝔩𝔦𝔪𝔨𝔦𝔢𝔫 …. (𝔘 𝔧𝔤ħ𝔞𝔡𝔡𝔦 𝔧𝔦ġ𝔯𝔦 𝔦ż-ż𝔪𝔦𝔢𝔫) ℌ𝔢𝔪𝔪 ħ𝔡𝔢𝔧𝔨 𝔦𝔰𝔰𝔦𝔟𝔫𝔦 𝔧𝔨𝔲𝔫 𝔵’𝔦𝔨𝔲𝔫(Ż𝔤𝔲𝔯 𝔪𝔞 𝔫𝔦𝔟𝔮𝔞𝔵 𝔫𝔦𝔡𝔥𝔢𝔯 𝔨𝔦𝔣 𝔧𝔦𝔢𝔫) ‘𝔪𝔞 𝔫-𝔫𝔞𝔯 𝔣’𝔡𝔦𝔩-𝔮𝔞𝔩𝔟 𝔥𝔢𝔪𝔪 𝔧𝔦𝔟𝔮𝔞’ ż𝔤𝔲𝔯(ℌ𝔢𝔪𝔪 𝔵’𝔥𝔢𝔪𝔪 𝔪𝔦𝔨𝔱𝔲𝔟 𝔣𝔦𝔡-𝔡𝔢𝔰𝔱𝔦𝔫) 𝔉𝔦𝔯-𝔯𝔦𝔰𝔮 𝔦𝔱-𝔱𝔞𝔧𝔧𝔢𝔟 𝔲 𝔩-ħ𝔞ż𝔦𝔫 ℌ𝔢𝔪𝔪 𝔫𝔦𝔟𝔮𝔤ħ𝔲 𝔡𝔢𝔧𝔧𝔢𝔪 𝔤ħ𝔞𝔩 𝔵𝔲𝔩𝔵𝔦𝔫! 𝔅’𝔔𝔞𝔩𝔟𝔦 𝔨𝔬𝔩𝔩𝔥𝔞 𝔱𝔦𝔢𝔤ħ𝔢𝔨 𝔦𝔩𝔩𝔲𝔪 𝔊ħ𝔞𝔩 ħ𝔞𝔧𝔱𝔦 𝔨𝔬𝔩𝔩𝔥𝔞 𝔪𝔦𝔢𝔤ħ𝔢𝔨 𝔦𝔫𝔨𝔲𝔫 𝔘 𝔪𝔢𝔱𝔞 𝔱𝔣𝔢ġġ 𝔦𝔡-𝔡𝔞𝔩𝔪𝔞 𝔟ħ𝔞ż-ż𝔢𝔯𝔫𝔦𝔢𝔮 𝔦𝔫𝔣𝔦𝔱𝔱𝔵𝔲 𝔫𝔡𝔞𝔴𝔴𝔩𝔲 𝔩-𝔧𝔲𝔪, 𝔤ħ𝔞𝔵 𝔣’𝔦𝔡𝔢𝔧𝔫𝔞 𝔱-𝔱𝔪𝔲𝔫 𝔅’𝔔𝔞𝔩𝔟𝔦 𝔨𝔬𝔩𝔩𝔥𝔞 ħ𝔲 𝔡𝔞𝔨 𝔩𝔦 𝔧𝔦𝔢𝔫 𝔊ħ𝔞𝔩 ħ𝔞𝔧𝔱𝔦 𝔨𝔬𝔩𝔩𝔥𝔞 𝔯𝔯𝔦𝔡𝔢𝔨 𝔨𝔦𝔣 𝔦𝔫𝔱 𝔑𝔦𝔨𝔱𝔟𝔲 𝔰𝔱𝔬𝔯𝔧𝔞 ġ𝔡𝔦𝔡𝔞, 𝔘 𝔫𝔱𝔢𝔯𝔯𝔮𝔲 𝔱𝔲𝔩 𝔩-𝔢𝔱𝔢𝔯𝔫𝔦𝔱𝔞’ 𝔣𝔩𝔦𝔪𝔨𝔦𝔢𝔫…. 𝔖𝔞 𝔪𝔞 𝔧𝔱𝔦𝔫𝔞 ċ𝔞𝔫𝔰 𝔦ż-ż𝔪𝔦𝔢𝔫!!

Posted by Pamela on Wednesday, November 6, 2019

“Illum nażżarda ngħid li nħobbok ħafna iktar anke minn dakinhar, għax l-imħabba għalik tibqa’ titkattar minn jum għal jum! J’Alla l-Mulej jagħtina l-għomor u s-saħħa sabiex nibqgħu ingawdu lil xulxin, fir-risq it-tajjeb u l-ħażin, imma dejjem biswit xulxin, għax m’hemmx post ieħor li rrid inkun! Inħobbok qalbi – immens – b’qalbi kollha, għal ħajti kollha,” temmet tgħid hi.