Gianluca Bezzina jferraħ ir-residenti tad-Dar tal-Providenza

It-tabib kantant Gianluca Bezzina, bis-sehem ta’ Janice mill-grupp SALT, ferrħu bil-kant tagħhom lir-residenti tad-Dar tal-Providenza bħala The Jericho Mission.

The Jericho Mission li hija inizjattiva tal-membri tal-Youth Fellowship għandha l-għan li jagħtu ħinhom, imħabbithom u l-imħabba ta’ Alla lejn kuħadd.

Il-membri tal-Youth fellowship iddeskrivew din l-esperjenza bħala opportunità biex jikbru dejjem iżjed billi jkunu ta’ servizz għall-oħrajn.