Raġel imfittex mill-Pulizija fuq ordni tal-Qorti

Il-Qorti ordnat lill-Pulizija sabiex tfittex lil Clive Agius, li għandu 34 sena u joqgħod il-Furjana.

Il-Pulizija talbet lil kull min ikollu xi tip ta’ informazzjoni biex jgħaddihielha billi jċempel fuq 21224001 jew 119. Dan jista’ jsir b’mod anonimu, u anke billi wieħed imur f’xi għassa tal-Pulizija.

L-avviż għat-tfittxija nħareġ minn ordni tal-Qorti.