Għeluq temporanju tas-Sub Uffiċċju tal-Posta f’Ta’ Xbiex

MaltaPost tinforma lill-pubbliku li s-Sub Uffiċċju tal-Posta li jinsab f’ ‘Fleet Stationery’ Triq Testaferrata, Ta’ Xbiex XBX 1402 se jkun magħluq bejn nhar il-Ġimgħa 19 ta’ Lulju 2019.

F’din il-ġurnata, il-pubbliku jista’ juża s-servizzi li qed jingħataw mil- Uffiċċju tal-Posta li jinsab fil-21, Pjazza Meme’ Scicluna, Gzira GZR 1120.