Iffranka milli jirmunkawlek il-karozza…

Se jingħalqu xi toroq f’Birżebbuġa llum mit-3pm ’il quddiem. Ara liema huma dawn it-toroq sabiex tiffranka milli jkollok tmur tiġbor il-karozza.
Dawn huma t-toroq kollha:

 • Dawret il-Qalb Imqaddsa
 • Triq San Pietru 
 • Triq it-Tankijiet
 • Santa Katerina
 • Triq il-Knisja
 • Il-Bajja s-Sabiħa 
 • Triq Birżebbuġa 
 • Misraħ il-Knisja 
 • Triq il-Profs Anton Tabone 
 • Triq Sant’Anġlu 
 • Triq 31 ta’ Marzu
 • Misraħ ir-Repubblika 
 • Triq il-Kostituzzjoni 
 • Triq il-Port Ħieles 
 • Misraħ San Ġorġ Preca
 • Triq il-Bżulija 
 • Triq il-Musbieħ 
 • Triq ilKurat Fenech
 • Triq iż-Żurrieq
 • Triq San Ġwann
 • Triq iż-Żibra
 • Triq San Tumas
 • Triq Santa Rita
 • Triq ix-Xogħol 
 • Triq l-Għodda  
 • Triq is-Sajjieda

Il-Kummissarju tal-Pulizija avża li kull vettura li tinstab f’dawn it-toroq fil-ħinijiet imsemmija tiġi rmunkata.