Follow-Up: L-aħbarijiet foloz huma realtà jew le?

Il-programm  jiddiskuti  l-ġurnaliżmu  u  l-problema  tal-aħbarijiet  foloz  ("fake  news").

Naraw  x'kien  ir-riżultat  ta'  kwestjonarju  parti  minn  stħarrip  tal-Eurobarometer  li  staqsa  lil  500  ċittadini  Maltin  dwar  il-problema  tal-aħbarijiet  foloz.
Niddiskutu  wkoll  ir-riżultati  preliminari  tal-Media  Pluralism  Monitor  2017,  fost  affarijiet  oħra  l-protezzjoni  bażika  tal-ġurnalisti.
Fl-istudio:  Laurence  Grech  u  Mario  Schiavone.
Kollegamenti  Telefoniċi:  Aleander  Balzan,  Mario  Frendo,  Brian  Hansford.