Fjakkoli jdawlu z-znieter Għawdxin għall-mixegħla tal-qaddisin

mixeghla-Ghajnsielem
Joseph Carabott

Fjakkoli bdew idawlu z-znieter Għawdxin ilbieraħ għall-mixegħla tal-qaddisin kollha.

Din qiegħda tiġi ċċelebrata fil-Fontana, f’Għajnsielem, fl-Għarb, fl-Għasri, f’Kerċem, fil-Munxar, fin-Nadur, fil-Qala, f’Ta’ Sannat, f’San Lawrenz, fir-Rabat, fix-Xagħra, fix-Xewkija u fiż-Żebbuġ. L-inizjattiva hija tad-Direttorat għall-Wirt Kulturali fi ħdan il-Ministeru għal Għawdex.

Iz-znieter iddawlu lbieraħ fis-6pm.

F’Ta’ Sannat:

Il-Mixgħela tal-Qaddisin • Ta' Sannat •Is-simbolu juri l-isem ta' Kristu l-Ewwel Martri (XP) li f'ismu mietu l-Martri…

Posted by Parroċċa Santa Margerita, Ta' Sannat on Sunday, November 1, 2020

F’Għajnsielem:

🔹MIXGĦELA TAL-QADDISIN KOLLHA 🕯 Illejla hemm mixgħela fuq iz-zuntier tal-Knisja Parrokkjali u t-Taraġ tal-Knisja…

Posted by Kevin Cauchi on Sunday, November 1, 2020

Fin-Nadur:

MIXGĦELA TAL-QADDISIN KOLLHA – Illejla fuq iz-zuntier tal-Bazilika tan-Nadur. Din hija inizjattiva madwar Ghawdex kollu mid-Direttorat għall-Wirt Kulturali fi ħdan il-Ministeru għal Għawdex.

Posted by Edward Said on Sunday, November 1, 2020

Fil-Bażilika ta’ San Ġorġ fir-Rabat:

Fil-Pjazza ewlenija ta' gżiritna, it-Tokk, bħala parti mill-inizjattiva "Mixegħla tal-Qaddisin" organizzata…

Posted by St George's Basilica on Sunday, November 1, 2020

F’San Lawrenz:

"Il-Mixghela tal-Qaddisin". Prosit kbira lill-Grupp tal-Adolexxenti Form 5+ tal-parrocca taghna flimkien ma' Fr. Anthony…

Posted by St. Lawrence Parish – Gozo MT on Sunday, November 1, 2020