Filmati: Tinqala’ Francesca; Howard ma jaqbilx ma’ Alex

Wara li aktar kmieni fil-programm l-udjenza ma qablitx ma’ Alexandra Alden fid-deċiżjoni tagħha li tneħħi lil Michelle mill-kompetizzjoni, fl-aħħar mumenti tal-programmi kien Howard li beda joqmos wara li hija ddeċidiet li wara s-sing off bejn Francesca Borg u Jozi, kellha tkun Jozi li tieħu s-siġġu.

L-udjenza wkoll irreaġixxiet għax ma qablitx mad-deċiżjoni ta’ Alexandra Alden.

Mument tassew iebes.

Din kienet il-wirja ta’ Francesca fil-bidu tal-programm.

Aktar fuq tista’ ssegwi l-wirja ta’ Jozi kif ukoll is-sing off li wasslet għall-eliminazzjoni ta’ Francesca.

Bla dubju li t-tnejn kienu tajbin u g]aldaqstant l-opinjonijiet dwar min kellu jibqa’ jew jitlaq, huma maqsum.