Filmati: Jisirqu 11-il siġra li tħawlu minn żewġt itfal

Infrastructure Malta se tagħtihom donazzjoni

Posted by Joseph Scicluna Pesu on Thursday, January 14, 2021

Raġel tella’ filmat fuq Facebook li juri kif ġew misruqa 11-il siġra taż-żebbuġ mill-għelieqi tiegħu fl-Aħrax tal-Mellieħa. Dawn is-siġar tħawlu miż-żewġt itfal tiegħu li waqt dan iż-żmien ta’ sfida iddeċidew li jibqgħu pożittivi u jiżirgħu dawn is-siġar.

Il-ħallelin kisru wkoll il-cameras li kien hemm fiż-żona u n-niċċa tal-Madonna. Huwa spjega li dawn l-għelieqi għandu dritt jaħdimhom u kulħadd jista’ jidħol fihom. Madankollu spjega li hemm xi persuni li qegħdin jidħlu u jaqilgħu s-siġar.

Ir-raġel tella’ filmat jispejga li Infrastructure Malta se tkun qiegħda tagħti l-11-il siġra li nsterqu lill-familja tiegħu biex jerġgħu jitħawlu.

Ir-raġel irringrazzja lil dawk kollha li xtaqu jgħinu lilu u liż-żewġ uliedu li żergħu dawn is-siġar biex jitgawdew minn kulħadd.

Il-bidwi spjega li dan ir-raba’ huwa rreġistrat fuqu u hu għandu dritt li jaħdimhom  madankollu saħaq li qatt ma għalaq l-aċċess biex il-pubbliku jgħaddi minn hemm. Il-bidwi kompla li l-injama li għamel saret biex in-nies ma jidħlux bil-karozzi iżda ħalla l-passaġġi minn fejn jgħaddu.

Il-kunsillier Gabriel Micallef ikkundanna dak li ġara u qal li l-Għaqda Siġar Maltin lesta li tagħti s-siġar li nsterqu lil dawn iż-żewġt itfal.

Jiddispjaċini meta nara sforzi li jsiru b’att ġenwin u biex isir id-differenza jiġu trattati b’disprezz u egoiżmu….

Posted by Gabriel Micallef on Thursday, 14 January 2021