Filmat: Żagħżugħ ifittex l-identità tiegħu

Għal Nitfa Kultura, Frederick Zammit jilqa’ lil Anton Saliba li jitkellem dwar il-produzzjoni Ninu. Din hi l-istorja ta’ żagħżugħ tul il-vjaġġ adoloxxenti tiegħu. F’soċjetà li kontinwament tinbidel taħt saqajh.  Lil Ninu, il-karattru ewlieni, ser narawh ifittex l-identità tiegħu filwaqt li jissielet mal-ansjetà li dejjem tikber u thedded dak kollu li jgħożż. Ħa naraw ukoll kemm se jkun lest li jissagrifika biex jadatta ruħu u jħossu verament parti minn din id-dinja ġdida li dieħel fiha. Ninu tesplora l-kumplessitajiet tal-adoloxxenza, it-tensjoni li toħolqilna s-soċjetà ta’ madwarna u l-effett li dan kollu għandu fuq is-saħħa mentali.