Filmat: “X’se tagħmel? Se tarrestani?”

Fl-episodju tal-lejla mis-sensiela L-Ispettur l-Ispettur Bonnici jirrispondi għall-akkuzi li jinġiebu kontrih. M’għandux ċans li jeħlisha ħafif.

Is-surġent ukoll jikxef għamtu. U meta jsib ruħu fl-inkwiet, il-ħbieb jgħibu u jibqa waħdu, imdawwar bil-memordji li għallavolja wassluħ fejn wassluf, l-Ispettur Salvu Bonnici jinsisti li kellu raġun u li kieku kellu jerġa jgħix ħajtu ma kien ibiddel xejn.

It-tmien episodju mis-sensiela L-Ispettur jixxandar illejla fid-8.50pm fuq TVM. Is-sensiela għandha kitba u direzzjoni ta’ Mario Philip Azzopardi, bi produzzjoni ta’ Michael Kissaun.