Filmat: X’se jiġri bejn Erminia u Ġużi?

F'Ġieħ L-Imħabba

Fl-episodju tal-lejla mis-sensiela F’Ġieħ L-Imħabba Ġużi kienet għadha wara s-siġra… iżda min raha… x’ġara? U Erminia kif daħlet fil-konverżazzjoni? Matteo mar id-dar ta’ Karla u akkuża lil Germana b’dak li kienet qalet lil Pippo biex jagħmel lill-bintha… x’qalilha Carmine u għaliex kien irrabjat ħafna għaliha?

X’ġara xħin Karla reġgħet lura d-dar… x’tatu lil Matteo u x’għamel bih? Erminia marret id-dar ta’ ommha… x’qaltilha xħin ratha u Giacinto x’jaħseb? Min mar għand Ċetta biex ikellem lil Agata? Ġużi ċemplet lil xi ħadd… x’inhi tippjana?

Dan hu dak li ġara fl-episodju tal-ġimgħa l-oħra:

Dan hu dak li se jiġri fl-episodju tal-lejla:

F’Ġieħ L-Imħabba għandu kitba ta’ Dr Michael Vella Haber u Evelyn Saliba La Rosa, bi produzzjoni ta’ Rewind.