Filmat: X’qed tippjana Erminia?

Fl-episodju tal-lum mis-sensiela F’Ġieħ L-Imħabba li jixxandar fl-8.50pm fuq TVM naraw għaliex Giuseppe mar għand Ċetta. X’qaltilhom Ċetta u Agata u Bernardette jaqblu miegħu? Emilio mar ikellem lil Sergio… x’qallu u x’wissieh? X’talbu jagħmel?

Giacinto u Erminia tkellmu fuq il-pjan li ħejjew… x’qalu?

Min hu Lorenzo u għaliex Ġużi marret tiltaqa’ miegħu? Riccardo u Erminia dwar xiex tkellmu?

Għaliex Riccardo jħossu mħawwad? Sergio u Riccardo kellhom diskursata fuq il-lealtá… x’qalu u Sergio x’qallu xħin daħal fl-istess kamra? Min kien hemm wara l-bieb? Concetta kienet irrabjata għal Giuseppe.

X’qalet Erminia wara li ħarġet?

F’Ġieħ L-Imħabba għandu kitba ta’ Dr Michael Vella Haber u Evelyn Saliba La Rosa, bi produzzjoni ta’ Rewind.

Dan hu dak li ġara fl-episodju tal-ġimgħa l-oħra:

Dan hu dak li se jiġri fl-episodju tal-lejla:

Dan l-episodju jkollu repetizzjoni nhar il-Ħadd li ġej fil-11.30pm fuq TVM.