Filmat: Stessu komdu b’kamera ttir!

Minflok il-ħafna tentattivi u bdil ta’ angoli biex tieħu stessu sura ta’ nies, qed tiġi żviluppata kamera li tilbisha f’idejk bħal arloġġ, u x’ħin tkun trid tieħu ritratt ittir bħal drone.
B’ċaqliqa tal-polz, il-kamera ttir minn fuq idejk, teħodlok ritratt u wara ftit terġa’ lura f’postha.