Filmat: Qatt rajt presepju la Ħamruniża?

Il-Ħamrun din is-sena kellhom presepju b’differenza, għaliex dan il-presepju għandu laqta Ħamruniża.

L-idea kienet ta’ Mariorick Mifsud, Ħamruniż stess, li xtaq joħloq presepju hu stess għal ġo daru, u mbagħad ikkuntattjah il-Kappillan tal-Ħamrun Walter Cauchi li talbu jagħmel presepju speċjali għall-parroċċa ta’ San Gejtanu.

L-artist jixtieq li kull sena jżid xi ħaġa mal-presepju li tkompli żżidlu mal-karattru Ħamruniż tiegħu.

Dan il-presepju Naplitan irrikjeda l-għajnuna ta’ 20 voluntier li għandhom minn 18 sa 80 sena, bi ħjata, struttura, eċċ.

 

Dawn huma l-voluntiera kollha li taw sehemhom f’dan il-presepju: