Filmat: Nitfa Kultura… ma’ Kristina Chetcuti

Diċembru żmien ir-rigali u x’hemm aqwa milli nieħdu opportunita li f’dan il-Milied, nagħtu ktieb bħala rigal, jew inkella kaxxa rigal? Kristina Chetcuti llum hija l-mistiedna ta’ Frederick Zammit biex titkellem dwar inizjattivi u ideat ġodda għal dan il-Milied.