Filmat: Mellieħa: Itfu dak id-dawl!

Qarrej ta' Newsbook bagħtilna dan il-filmat ta' bozoz tal-gvern fit-Telgħa ta' Selmun fil-Mellieħa li fil-11.30 ta' filgħodu kienu għadhom mixgħulin.

Il-qarrej ġibed l-attenzjoni li bħal ma' għandna noqgħodu attenti li ma nħallux dawl jixgħel għalxejn fid-djar u fl-uffiċċji, tant ieħor għandn jintefa' mas-sebħ id-dawl tat-triq.

 

Filmat u ritratti: Jonathan Briffa fuq info@newsbook.com.mt