Filmat: “Ma nistgħux inkunu tal-Knisja jekk ma nkunux mimlija mħabba”

X’differenza tagħmillek meta tmur il-Knisja? Li tkun tal-Knisja?

Kemm nista’ ngħid li l-Knisja qed tgħini biex inħobb u niġi maħbub iktar?

Int li int tal-Knisja u int li tikkritika l-Knisja, kif inhi l-imħabba tiegħek? Kif qed tħobb?

Segwi t-tieni sessjoni ta’ Eżerċizzi tar-Randan minn Nikol Baldacchino.

Iktar Eżerċizzi tar-Randan:

Filmat: Il-Knisja tista’ tfisser ħafna affarijiet negattivi imma…

Filmat: Stedina biex tħobb lill-persuna diffiċli għalik

Filmat: Offerta ta’ ħajja ġdida kull filgħodu

Filmat: Meta xi ħadd igerger miegħek igdem ilsienek