Filmat: L-MPO għall-Amerika u r-Russja

Waqt il-programm Kun Afhom Aħjar, Maria Blanco tkellmet fuq dan is-suġġett ma’ Coryse Borg. Din se tkun l-ewwel darba li l-Malta Philharmonic Orchestra se ddoqq ġewwa dawn iż-żewg pajjiżi.