Filmat: “Kien vjaġġ emozzjonanti”

Clayton Pace mill-ġdid fl-edizzjoni ta’ Nitfa Kultura mmexxi minn Frederick Zammit jitkellem aktar dwar l-importanza li nħeġġu lil uliedna jagħmlu l-ewwel esperjenzi tagħhom f’workshops u skejjel ta’ drama li jgħinuhom jifformulaw il-karattru tagħhom.