Filmat: Karattri ġodda jaslu fid-dar ta’ L-Għarusa

Jaslu Carlotta u Enrico, l-kuġini ġewwa d-dar ta’ Gauci Fontana. L-ispettur javza lil Abela li l-każ ma għadux f’idejn Fenech Lauri u li issa ser jaqa f’idejh.

Il-kuġini Enrico u Carlotta

Bettina u Amelia marru mal-kugini sal-baħar, missier Bettina ma qalax ghajnejh minn fuqha. Bettina tinqata lejn il-grotta u Tonin jipprova jilħaqha filwaqt li Amelia u Enrico wkoll jinqatgħu band’ oħra. Wara l-lagħqa mal-kardinal, Arturo jtarraf lil Bettina li trid tikkonfessa mal-kardinal sabiex iż-żwieġ tagħha ma Diego jkun null.