Filmat: Kampanja biex tinżamm aktar indafa madwar il-kosta ta’ Malta


L-Awtorità għall-Ambjent u r-Riżorsi (ERA) nediet il-faċilità tagħha ta’ rappurtar tal-Marine and Beach Clean-ups waqt tindif ta’ bajja organizzata mill-kampanja Saving Our Blue immexxija mill-Ministeru għall-Ambjent, Tibdil fil-Klima u l-Ippjanar (MECP).

Dan is-servizz ibbażat fuq il-web jippermetti l-ġbir koordinat ta’ data relatata mal-iskart miġbur permezz ta’ tindif organizzat tal-baħar u bajjiet madwar il-gżejjer Maltin. Din id-data tgħin lill-Awtorità għall-Ambjent u r-Riżorsi fl-evalwazzjonijiet xjentifiċi tagħhom. Dan is-servizz huwa faċilment aċċessibbli għall-organizzaturi kollha ta’ tindif permezz tal-websajt il-ġdida tal-Era — era.org.mt.

Kull min jorganizza tindif huwa mħeġġeġ jimla din il-formola jew sempliċement iżur era.org.mt> informazzjoni> ix-xjenza taċ-ċittadini> Marine and Beach Clean-ups. It-tnedija ta’ dan is-servizz il-ġdid tibda fuq il-ħin tad-diversi inizjattivi ta’ tindif tal-Kampanja Saving Our Blue Blue għas-sajf 2020, li matulhom qed jinġabru ammonti kbar ta’ biċċiet tas-sigaretti u mikroplastiċi mill-bajjiet lokali. Eżempji jinkludu tindif li sar fir-Rinella Bay, Golden Bay, Ramla Bay u Għajn Tuffieħa Bay.

L-ERA flimkien mal-Ministeru għall-Ambjent, il-Bidla fil-Klima u l-Ippjanar qed jinvolvu lill-pubbliku permezz tal-Kampanja Saving Our Blue biex iżidu l-ġlieda kontra l-iskart fil-baħar u l-impatti negattivi tal-użu ta’ plastik ta’ użu wieħed.

Il-kampanja tfittex li tindirizza dawn l-isfidi billi teduka u tqabbad liċ-ċittadini, tikkollabora ma’ NGOs u s-settur privat u tħeġġeġ sejħa magħquda  għal azzjoni li tista’ tappoġġja movimenti nazzjonali biex jinfluwenzaw il-bidla.

Għal aktar informazzjoni, segwi l-kampanja Saving Our Blue fuq Facebook u Instagram.