Filmat: Jum li jfakkar dak li n-nisa jagħmlu kuljum

Jum il-Mara – jum wieħed fis-sena li fih infakkru dak li n-nisa jagħmlu ta’ kulljum.
Ħidma siekta.
Vokazzjoni lejn il-ħajja.
Talent li bih jirnexxilhom jagħsru mill-ħin l-aħjar possibbli.

#pressforchange
Filmat: Ian Noel Pace