Filmat: Jekk inti mħabbat u mtaqqal, ejja għandi!

Matul din il-ġimgħa waqt Hand-Book fuq 103 Malta’s Heart il-mistednin ta’ George Cassar huma Fr Luke Cutajar u l-preżentatur Ian Busuttil Naudi.

Il-qari tal-ġurnata

Qari mill-Evanġelju skont San Mattew (Mattew 11, 28 – 30) 

F’dak iż-żmien, Ġesù qal: “Ejjew għandi, intom ilkoll li tinsabu mħabbtin u mtaqqlin, u jiena nserraħkom. Ħudu fuqkom il-madmad tiegħi u tgħallmu minni, għaliex jiena ta’ qalb ħelwa u umli, u intom issibu l-mistrieħ għal ruħkom. Għax il-madmad tiegħi ħelu u t-toqol tiegħi ħafif”.

L-evanġelju tal-lum minn San Mattew qasir imma mimli b’ħafna mħabba. Sentenza li tagħmlina ħafna kuraġġ. Fr. Luke jien qed neħodha…

The Hand-Book

Waqt The Hand-Book jiġi diskuss l-Evanġelju tal-ġurnata. Il-programm jixxandar kuljum fuq 103 fil-5.35am, fin-12.30pm u fis-7.25pm.

Segwi l-edizzjoni tal-lum permezz tal-filmat.